Hver gang vi forbereder et årsmøde taler vi om, hvad temaet skal være. Vi vil jo så gerne, at folk får lyst til at komme! Derfor er temaet – og programmet – væsentligt, selvom vi altid samles om det samme arbejde.

Nogle gange finder vi nemt temaet. Andre gange, som i år, er vi længe om det. Valget blev Israelsmission – fordi Gud vil det.

Jeg er blevet så begejstret for det tema! Det lyser jo af håb og glæde, at Gud vil det! Så afhænger missionen ikke af os. Så fejler den ikke på grund af vores fejl. Vi kan faktisk arbejde videre med fortrøstning. Lad os ligefrem vove at sige, med optimisme. Når Gud vil det, er det ikke os, der skal tælle resultater. Kun Gud gør status.

Så det er ikke for at gøre status, vi mødes i København tre dage i marts, men for at minde hinanden om, at Gud fortsat vil jødemission. Selve årsmødet findes sted lørdag den 18. marts.

Vel mødt!

Kærlig hilsen

Krista Rosenlund Bellows, formand for Israelsmissionen

Program:

Fredag den 17. marts

Sabbatsfejring i Betlehemskirken med sabbatsindledning  og -måltid, kletzmer-koncert og foredrag ved Elisabeth og David Serner, Jerusalem

Program:

Kl 17.30 – sabbatsindledning ved Elisabeth og David (TILMELDING LUKKET)

Kl 18.00 – Sabbatsmåltid

Kl 18.45 – Kletzmerkoncert

19.15 –  Hvad mødet med en jødisk hverdag i Israel har lært os

20.30  – Afslutning – men festen fortsætter

Lørdag 18. marts

kl 10-12 – Guided vandretur i Det jødiske København

Turen starter på Christiansborg Slotsplads. Tilmelding nødvendig. Kontakt Bodil Skjøtt på 2371 8264.

Årsmøde i Apostelkirken

Kl 13.00 – Dørene åbnes – der er kaffe på kanden

Kl 13.30 – Velkomst og indledning v/Arne Pedersen

Kl 13.45 – At være jøde og fremmed i København i dag – Interview med en dansk jøde og en asylansøger v/ Bodil Skjøtt

Kl. 14.10 – Mit møde med jøden Jesus – v/ Sahar Sadlovsky Gold fra Immanuelkirken i Tel Aviv

Kl 14.25 – Nyt fra den messianske bevægelse i Israel v/David Serner

kl 14.55  – En IUer’s møde med Israel i dag

Kl. 15.10 – kaffepause

Kl 15.40 – Årsberetning v/ Krista Rosenlund Bellows og Bodil Skjøtt

Kl 16.50 – Seminarer

  1. Israelsmissionens arbejde i Jerusalem v/David og Elisabeth Serner
  2. Israelsmissionens arbejde blandt MBBer på Vestbredden v/Jeppe Ladegaard
  3. Luther og jøderne v/Mona Kjær Nielsen

17.50 – middag

19.15 – Forsonings- og forbønsgudstjeneste gudstjeneste v/ Niels Nymann Eriksen og  Martin Hornstrup

Afsluttes kl ca 20.30

Søndag 19. marts

Gudstjeneste og kirkefrokost i Grønnevang kirke, Hillerød

10.30  – Gudstjeneste i Grønnevang kirke, prædikant David Serner

Kl 12.00 – Kirkefrokost

Kl. 13.00 – Blandt israelere, palæstinensere  og danskere – i Jerusalem  v/Elisabeth og David Serner