Forsoningskonference på Cypern inspirerede og opmuntrede

Joakim Hjorth, kommunikationsmedarbejder i Israelsmissionen, 2. februar 2018 For fjerde år i træk afholdte Lausanne Congress on Reconciliation (Lausanne bevægelsens forsoningsafdeling) en konference om forsoning mellem messianske jøder og palæstinensiske kristne. Konferencen fandt sted på Cypern i januar måned i år og havde overskriften: ”Udfordringer med social uretfærdighed i Israel.” Baggrunden for emnet var, at [...]