Author: Kirsten Bitsch Lang

Gør alting nyt: LCJE-konference 2019

Gør alting nyt: LCJE-konference 2019

26. august 2019, LCJE-konferencens udtalelseskomité, oversat af Kirsten Bitsch Lang

Medarbejdere og landsstyremedlemmer kom i sidste uge berigede, trætte og inspirerede hjem fra LCJE-konference i Toronto med fokus på jødemission. Læs udtalelsen fra konferencen her.

”Så I kan leve, som Herren vil det, på alle måder ham til behag, og bære frugt med alle gode gerninger, vokse i kundskab om Gud.” (Kol. 1:10)

Den 11. internationale konference for LCJE (Lausannes Samråd for Jødisk Evangelisation – The Lausanne Consultation on Jewish Evangelism) mødtes i Toronto, Canada fra 11.-16. august 2019 med over 200 deltagere, repræsenteret af 16 lande fra seks kontinenter.

LCJE er et internationalt netværk af organisationer, menigheder, uddannelsesinstitutioner og individer, der er engageret i mission til det jødiske folk, og som er tilknyttet den globale Lausanne-bevægelse. LCJE blev grundlagt i 1980 på Rådet for Verdensevangelisation (COWE: Consultation on World Evangelization) i Thailand som en arbejdsgruppe, der har som formål at nå det jødiske folk med evangeliet. Siden er netværket vokset til at inkludere otte regionale afdelinger.

På konferencen fejrede deltagerne, hvad Gud gør blandt sit folk i hele verden ved fortsat at kalde det jødiske folk fra alle aldersgrupper og baggrunde ikke bare tilbage til landet, men vigtigere; tilbage til en personlig og meningsfyldt relation med Ham gennem Jesus, Messias. Som konklusion på konferencen udstedte de delegerede følgende udtalelse:

Evangeliet til alle jøder

Vi bekræfter vores forpligtigelse til at dele de gode nyheder om nyt liv i Yeshua (Jesus red.) med vores jødiske brødre og søstre, ligesom vi skal dele det med mænd og kvinder fra alle folkeslag, kulturer og grupperinger.

Vi bekræfter vores tro på, at en jødisk persons eneste mulige skridt er at blive en efterfølger af Jesus, fordi Han er opfyldelsen af håbet for det jødiske folk som udtrykt i toraen, ved profeterne og i skriften. Messianske jøder udtrykker legitimt deres identitet som både jøder og som efterfølgere af Messias.

Vi bekræfter behovet for innovative og relevante tilgange til jødisk evangelisation, der er tilpasset de forskellige subgrupper inden for det jødiske samfund. Vi glæder os over den åbenhed for evangeliet, der er set blandt de ultra-ortodokse, de unge samt russisk- og amharisktalende jøder både i Israel og i hele verden.

En messiansk menighed eller kirke til ethvert jødisk fællesskab

Vi bekræfter vores forpligtigelse til i fællesskab med menigheder, kirker, missionsselskaber og trosretninger at plante messianske menigheder og kirker med et hjerte for at nå det jødiske folk med evangeliet.

Vi bekræfter læren fra Det Nye Testamente om, at følgere af Yeshua fra både Israel og resten af verden er blevet forsonet ind i én samlet krop i Messias. Vi er klar over udfordringerne, som dette fører med sig, og vi opfordrer både ”naturlige” og ”unaturlige” grene af oliventræet (Rom. 11: 17-24) til at fremme og udleve enheden, som Messias kalder os til at leve i.

Vi bekræfter, at jødiske disciple af Jesus er kaldet til at deltage fuldt ud i kirker, menigheder og fællesskaber, hvor de kan lovprise, gro og tjene med andre troende.

Gudfrygtige ledere til enhver messiansk menighed

Vi ser et behov for messianske ledere, der både har kaldet fra Gud, passion for at tjene ham, kærlighed til det jødiske folk og hensigtsmæssig oplæring i mission til jøder.

Vi opmuntrer og byder en generation af unge ledere samt gudfrygtige mænd og kvinder velkommen ind i et fornyet kald til evangelisation blandt jøder.

Sprede gudsriget inden for de jødiske grupperinger

Vi bekræfter behovet for, at følgere af Yeshua må være intentionelle ved at engagere sig i det jødiske fællesskab for Messias.

Vi opmuntrer messianske troende til at fordybe sig i det bredere jødiske samfund ved at deltage i jødiske events og begivenheder, støtte op om deres folk og leve som del af det jødiske miljø, når det er muligt.  

Vi forpligter os selv til at give hele evangeliet videre til det jødiske folk, hvilket indebærer forløsningen af det hele menneske i Jesus. Dette involverer at overveje spirituelle, følelsesmæssige, fysiske, sociale og materielle behov som del af det at give evangeliet videre.

Vi afviser på det kraftigste alle former for antisemitisme. Vi er dybt bekymrede for den nuværende stigning af anti-semitiske angreb mod uskyldige ofre i Nordamerika, Europa, Asien og i hele verden.

Vi kalder kirken til at have en fast holdning, der går imod ondskab i alle dets former ved at prædike sandheden om Guds ord – også i forhold til Israels placering i Guds formål.

Vi kalder specifikt autoriteterne i Canadas regering til at tage et retfærdigt standpunkt i støtten til dets allierede, Staten Israel, så de klart bekræfter Israels historiske ret til sit land, Israels ret til at eksistere, trives, leve frit og forsvare sig selv over for fjender.

Til sidst kalder vi troende i hele verden til at bede åbent og ærligt for det jødiske folks frelse, som vi ser frem til mod den snarlige genkomst af Jesus, vores frelser og Messias.

Konferencens udtalelseskomité,

Toronto, 15. august 2019.

Ændringer i Immanuelkirkens ledelse

Ændringer i Immanuelkirkens ledelse

Skrevet af Den Norske Israelsmission d. 3. juli 2019 og oversat til dansk af Kirsten Lang d. 8. juli 2019

Præst Bradley Long og Marit Long, der begge er udsendt til Immanuelkirken i Tel Aviv af Den Norske Israelsmission, afslutter deres tjeneste i Tel Aviv, når ansættelsesperioden på fire år er ovre d. 31. december 2019.

Bradley og Marit er på betalt orlov fra 1. juli 2019 til slutningen af deres ansættelse. De er fritstillet fra alle ansvars- og arbejdsopgaver knyttet direkte til Immanuelkirken, men Marit Long vil fortsat tage vare på arbejdsopgaver knyttet til samarbejdsaftalen med Det Palæstinensiske Bibelselskab.

Ledelsen for Immanuelkirken (Immanuel Ministries) er ansvarlig for kirkens virksomhed og har i samråd med det lokale lederskab i menigheden ansat Yoel Ben David som menighedens præst i en periode på tre år.

Den Norske Israelsmission giver udtryk for taknemlighed til Marit og Bradley Long for deres tjeneste ved Immanuelkirken, og for den indsats, de har lagt i arbejdet.

Vær med til at være lys i Jerusalem

Vær med til at være lys i Jerusalem

Den Danske Kirke ligger midt i Jerusalem og er et vidnesbyrd om evangeliet. Både når mennesker lader sig bruge af Gud i deres møde med andre, men også når jøder, ateister, danskere og arabere kommer til kirken og får et positivt perspektiv på, hvem Jesus er. Med din støtte gør du det muligt at give lyset fra korset videre – midt i Jerusalem.

Opmuntrende vidnesbyrd fra kirken

For mig står det stadig som en lidt mærkværdig oplevelse. Jeg var kirkevolontør i Den Danske Kirke, og en aften gik jeg ned mod Jaffa Gate i aftensolen. Der kom en ortodoks jøde imod mig, og han insisterede på, at der kom et lys ud fra det kors, jeg havde om halsen. Han hed Israel, og han var meget nysgerrig på korset. Jeg fortalte ham om, hvem Jesus var, og han spurgte, om han måtte få korset. ’Modtag Guds kærlighed i Jesus,’ sagde jeg og gav ham det. Han tog det på under skjorten. Jeg bad for ham, og lidt senere tog han afsted i en bus. Jeg har ikke set eller hørt fra ham siden, men jeg er sikker på, at Gud havde en plan med ham.

Asbjørn Sahlholdt, tidligere kirkevolontør

Man så folk kom til tro – og man hørte om det. Det er jo helt fantastisk, at der var nogen, som tog imod budskabet og stadig holder fast ved det den dag i dag.

Jens Arne Skjøtt, tidligere præst i kirken

Der er noget særligt ved at have en dansk kirke på så historisk et sted. Jerusalem skaber en religiøs nysgerrighed. Jeg har fået nogle spændende snakke med danskere hernede, som jeg aldrig ville få på samme måde i Danmark, fordi Jerusalem skaber nye spørgsmål til troen, som vi gennem Den Danske Kirke har mulighed for at gribe”.

Henriette Engberg Jensen, tidl. kirkevolontør og teologistuderende

”Som dansk kirke har vi en indgang til både danskere og danske jøder i Israel. Det er en unik mulighed, vi ikke kan få andre steder i verden. En mulighed for at elske jøderne, som de er, ligesom vi kan være til stede for en mangfoldighed af baggrunde hernede.”

David Serner, præst i Den Danske Kirke

”Gennem Den Danske Kirke har vi været til stede i Jerusalem over mange år. Det skaber en stabilitet og relation der gør, at vi på en særlig måde får mulighed for at række Guds kærlighed ud til mennesker.

Henriette Engberg, tidligere kirkevolontør

”Vi må ikke svigte dem, der er kommet til tro”

”Vi må ikke svigte dem, der er kommet til tro gennem Israelsmission”

Af Kirsten Bitsch Lang, 26. april 2019

Ebenezerhjemmet er et plejehjem i Haifa for jøder og arabere, der tror på Jesus. Else Christensen har arbejdet her som ledende sygeplejerske fra 1991-1997, og for hende er hjemmet noget helt særligt:

”Den diakonale og åndelige omsorg på Ebenezer er afgørende for, at de ældre kan holde fast i troen,” fortæller Else.

Selvom der er mange sprogbarrierer, da plejehjemmets beboere taler alt fra jiddish til russisk, så står fællesskabet på trods af forskelligheder som en stærk faktor i arbejdet:

”Det bedste ved at arbejde på Ebenezerhjemmet var at se kristne arabere og messianske jøder sidde sammen til morgenandagt og sige; ’når Jesus har tilgivet os, så kan vi også tilgive hinanden’,” fortæller hun.

Ebenezer har andagt hver dag, og det er unikt i Israel, at ældre her kan have åndeligt fællesskab med andre kristne. Desværre lever hjemmet ikke op til de standarder, som et plejehjem skal på grund af nye regler. De bliver derfor nødt til at bygge en plejeafdeling til flere millioner kroner for fortsat at kunne drive plejehjem.

”Det ville være forfærdeligt for de ældre at skulle flyttes til andre plejehjem, hvor de ikke kan have åndeligt fællesskab med andre, så tak og lov for, at indsamlingen til en ny afdeling er i gang,” fortæller hun.

Når Else husker tilbage, så står fællesskabet på trods af forskelligheder som en stærk faktor i arbejdet:

”Det var fantastisk at arbejde på Ebenezerhjemmet, og man kom til at holde af de mennesker, der var der. De havde ikke altid haft det let. Mange led af posttraumatisk stresssyndrom (PTSD), og alligevel kunne man glæde sig over, hvordan Gud arbejdede med dem på trods af, hvad de havde været udsat for.”

Else har Ebenezerhjemmet på hjerte. Også i dag, selvom hun ikke længere arbejder i Israel:

”Målet er det samme i dag, nemlig at de ældre jøder skal bevares i troen. Og det er så vigtigt, vi bliver ved med at huske dem. Der er stadig mange traumatiserede jøder, der har brug for omsorg,” mener Else.  

Vi håber, at du også vil støtte indsamlingen til den nye plejeafdeling på Ebenezerhjemmet, så de ældre fortsat kan blive på Ebenezer og holdes fast i troen.

Tak for din gave!

Oplev Jesus i sin jødiske kontekst

Oplev Jesus i sin jødiske kontekst

Af Kirsten Bitsch Lang, 22. marts 2019

At forstå den kontekst Jesus var en del af, er essentielt for at forstå og anvende teologi i dag. Caspari Center holder et 10-dages kursus i Jerusalem, hvor deltagerne vil få mulighed for at undersøge Jesus i sin jødiske kontekst gennem oplæg, møder med lokale undervisere og kristne/messianske ledere samt daglige feltture i og omkring Jerusalem.

Da Gud valgte at blive en af os, skete det i en specifik kulturel, social, økonomisk og politisk kontekst for Israel i det 1. århundrede. Jesus var jødisk og prædikede næsten kun til andre jøder. Alligevel spredte hans budskab sig til hele verden, både dengang og i dag.

Det engelsk-sprogede kursus er åbent for præster, teologer og bibelstuderende fra hele verden. Gennem kurset vil deltagere også blive mødt med udfordringerne ved at give evangeliet videre i dag i Israel.

Kurset foregår d. 11.-22. november 2019.

Se mere om kurset her.

Tanker fra formanden

Tanker fra formanden: Israelsmissionen vil mission

Af Maria Strøm, d. 11. marts 2019

I denne artikel kan du læse formand for landsstyret Krista Rosenlund Bellows refleksioner over det forgangne år, det kommende årsmøde og glæden over frivillighed. Selvom der er sket mange ændringer i medarbejderflokken, har Israelsmissionens grundlag ikke ændret sig. Vi vil mission. Mennesker har brug for at høre evangeliet, og det må vi ikke holde tilbage.  

Et år med udfordringer, forandring og glæde  

2018 har været et år, der har budt på mange organisatoriske forandringer for Israelsmissionen. Den lille medarbejderflok har været under omskiftning, og siden det forrige årsskifte har Arne Pedersen indtaget posten som generalsekretær, Kirsten Bitsch Lang stillingen som kommunikationssekretær og senest Julie Kajgaard i rollen som netværkskoordinator.  

”Det er et år, der har budt på glæder og udfordringer. Når medarbejdere stopper og nye kommer til, kan det selvfølgelig mærkes i en organisation på vores størrelse. Der går noget tid med tilvænning og tilpasning,” udtrykker Krista og tilføjer: ”Men selvom udfordringerne har været mange, synes jeg alligevel, at glæderne har fyldt mest. Jeg glæder mig over, at der er nogen, der gerne vil arbejde her og lægge deres kræfter i vores sag.” 

Udover omskift i medarbejderflokken indtager Lene Skovsgaard og Jeppe Ladegård begge nye pladser i landsstyret.  

”Det har været et ualmindeligt år, men det har også været et år, som vi har vidst, ville komme, og som vi har prøvet at forberede os på,” siger Krista.   

Årsmødet er en fest om vores fælles opgave 

D. 16. marts holder Israelsmissionen årsmøde i Kolding, som er en begivenhed, der på mange måder samler organisationen og baglandet. 

”Jeg glæder mig til at vi skal være sammen med hinanden, og nyde den fest, som et årsmøde er. Det er dejligt at få lov til at fremlægge, hvad vi har arbejdet med i landsstyret og hvordan det går. Og så få muligheden for at lytte til respons, spørgsmål og medtænkning,” fortæller hun og fortsætter: ”Jeg håber, der kommer mange, og jeg ser frem til at nyde det fællesskab og den glæde det er at være samlet om en fælles opgave.” 

Ny teologisk netværker skaber nysgerrighed  

I starten af januar 2019 startede Julie Kajgaard i en treårig stilling som teologisk netværker. Her bliver hendes vigtigste opgave at styrke Israelsmissionens netværk både i Danmark og internationalt. Det skal hun blandt anden gennem møde- og forkyndelsesvirksom, hvor hun vil udbrede kendskabet til organisationen og styrke dansk kirkelivs fokus på mission. 

”Det bliver spændende at se, hvad Julies stilling kommer til at indebære. Hun er jo det nye element i vores arbejde. Det er nyt, at vi har en medarbejder ansat til både at arbejde med undervisning og oplysning i Danmark samt arbejde med mission til det jødiske folk i Europa og Danmark. Jeg er nysgerrig efter, hvordan det kommer til at se ud,” fortæller Krista og tilføjer: ”Jeg tror vi i hele landsstyret glæder os til at se, hvad 2019 bringer, når medarbejderflokken er kommet i gang og på plads.” 

Frivillige bærer med  

Viljen til frivillighed er en af de ting, Krista især glæder sig over. For eksempel er ægteparret Steen og Ann Mari Nielsen netop taget til Israel for at hjælpe til i Den Danske Kirke i tre måneder.  

”Det er fantastisk, at de vælger at gøre det helt frivilligt og uden at få løn for det. Derudover er der en ung studerende, der graver lidt i Israelsmissionens arkiv for tiden – altså i vores forhistorie. Det er skønt, at vi tager vare på vores fortid på den måde. Jeg glæder mig over, at der er nogle frivillige, som stiller op til både lavpraktiske opgaver og til opgaver såsom at sidde i landsstyret.” 

Israelsmissionen vil mission  

”Da vi var samlet til landsstyremøde, fortalte jeg lidt om, hvad jeg havde gjort mig af tanker om formandsberetningen. Her blev det tydeligt for mig, at jeg gang på gang må vendte tilbage til det allermest grundlæggende: At vi mennesker har brug for at høre og tage imod evangeliet. Den gave har det jødiske folk også brug for, og det må vi ikke holde tilbage fra dem. I Israelsmissionen vil vi mission. Det er det, vi er sat i verden for,” afslutter Krista.  

Se programmet for årsfesten her

Årsfest 2019

ÅRSFEST 16. MARTS 2019

Sted: Kristkirken, Riis Toft 1, 6000 Kolding

Tilmelding: Facebook-begivenheden eller skriv en mail til kontor@israel.dk senest 12. marts 2019

Program for årsmøde

9.30: Morgenkaffe med rundstykker 

10:00: Årsmøde for IU v. David og Kent – Årsmøde for DIM v. Krista og Arne

12.00: Frokost 

Voksen-ÅRSFEST (se børneprogram længere nede)

13:00: Dørene åbnes til ÅRSFESTEN

13.30: Velkomst, indledning og sang v. Kirsten

13.50: Året der gik i DIM og IU v. Arne og Kent

14.30: Har folkekirken en opgave i forhold til jødemission?  v. Marianne Gaarden, Biskop i Lolland Falster Stift samt i DSUK.
Oplæg v. Marianne Gaarden og derefter interview v. Kirsten

15.15: Eftermiddagskaffe 

16.00: Seminarer – tre seminarer á 25 min.

  • Aaron Lewin: “Hvordan når vi jøder med evangeliet?”
  • Julie Kajgaard: “Pionermission i Europa”
  • Kent Rasmussen og Arne Pedersen: “Harder, better, faster stronger: Visioner og drømme for DIM og IU”
  • Kirsten Bitsch Lang: “Er missionsselskaber bare et levn fra kolonialismen?”
  • Joakim Hjorth: “Min passion for Israel og det jødiske folk”
  • Missionspiloter: “Min plads i Guds mission”

18.00: Aftensmad 

19.30: Forsoningsgudstjeneste v. Jan Mortensen 

21.00: Kaffe og lidt at køre hjem på

Børne-ÅRSFEST

13.30: VELKOMMEN TIL ÅRSFEST!

13.40: Sjov med Hans Jørn Østerby

15.30: Eftermiddagskaffe

16.00: Børneseminar: Escape Room

18.00: Aftensmad

19.30: Filmhygge eller forsoningsgudstjeneste

Husk: Shalom Night fredag d. 15. marts. Se mere her.

Nytårsforsætter for 2019: Fællesskab, forsoning og forkyndelse

Nytårsforsætter for 2019: Fællesskab, forsoning og forkyndelse

Af Kirsten Bitsch Lang, 11. jan. 2019

Generalsekretær Arne Petersen har tre nytårsforsætter for Israelsmissionen i 2019. Se, hvad det går ud på i videoerne herunder.

Nytårsforsæt #1: FÆLLESSKAB

“Vi har brug for fællesskab. Ikke bare for at have et sted, hvor vi kan blive set, men for at have et sted, hvor vi kan blive genkendt.”

Nytårsforsæt #2: FORSONING

“Der er brug for mennesker, der rækker ud, giver plads og gør verden større”

Nytårsforsæt #3: FORKYNDELSE

“Vi ønsker at give jøder – uanset hvor de bor i verden – mulighed for at træffe et informeret valg om, hvorvidt Jesus er Messias”

Lene Skovsgaard stiller op til landsstyret

Lene Skovsgaard stiller op til landsstyret

Af Kirsten Bitsch Lang, 18. december 2018

I Israelsmissionen glæder vi os meget over, at Lene Skovsgaard netop har sagt ja til at blive en del af Israelsmissionens landsstyre, og vi er sikre på, at hun i høj grad kan bidrage med gode kompetencer ind i Israelsmissionens arbejde. Læs lidt af hendes tanker om den nye opgave her:

Jeg er blevet spurgt om at stille op til Landsstyret for Israelsmissionen – og det har jeg med glæde og forventning sagt ja til. Især fordi det i høj grad er et gensyn med et engagement, der tidligere har fyldt og betydet rigtig meget for mig. Som ung studerende var jeg aktiv i Israelsmissionens Unge, blandt andet som landsformand, hvor jeg fik Israelsmissionens sag helt ind under huden. Det gjaldt både for arbejdet i Danmark, som rejseleder på studieture for unge til Israel samt gennem Jews for Jesus.

Siden da har jeg fulgt Israelsmissionen på sidelinjen. Min baggrund er en cand.mag. i historie og religionsvidenskab, og i dag arbejder jeg som chefkonsulent på Erhvervsakademi Aarhus, hvor jeg samarbejder med og rådgiver landets større virksomheder omkring intern efteruddannelse. Privat bor jeg i Aarhus sammen med min mand og vores fire børn, som efterhånden har en alder, hvor der igen er overskud til et kristent engagement udover den folkekirke, som vi er en fast del af.

Stor undersøgelse: Jødehadet vokser

Stor undersøgelse: Jødehadet vokser

Af Kirsten Bitsch Lang, 14. dec. 2018

”Jeg føler mig ikke tryg, når jeg går til et jødisk event, fordi der er så meget sikkerhedstjek,” fortæller en ældre jødisk dame fra Danmark. Hun er en af deltagerne i en vidtrækkende undersøgelse lavet af EU, der sætter fokus på, hvordan jøder oplevet antisemitisme i Europa. Her ses det, at ni ud af ti jøder oplever, at antisemitismen i Europa er blevet værre inden for de sidste fem år.

”Jeg oplever lige nu, at ’jøde’ er et meget brugt skældsord i København. Som jøde, der er vokset op i Danmark, har jeg altid undgået at vise folk min jødiske identitet,” fortæller en yngre kvinde i undersøgelsen.

Det er især online, at antisemitismen er stigende, men det sker også rent fysisk: Hver fjerde danske jøde har oplevet at se andre jøder blive fysisk eller verbalt angrebet inden for de sidste 12 måneder.

Den 26. september understregede FN’s generalsekretær António Guterres, at ”selve grundlaget for FN har rødder i, at vi skal tage ved lære af holocaust,” og han krævede, at vi skulle bekæmpe antisemitisme med al vores energi og vilje.

På det officielle plan oplever jøderne også dansk støtte, men som en ældre jødisk kvinde formulerer det:

“Officielt gør Danmark meget for at forhindre antisemitisme, men den folkelige stemning går den forkerte vej.”

Lidt over halvdelen af de danske jøder i undersøgelsen ser antisemitisme som et ret eller meget stort problem. Dette tal er langt højere i resten af Europa, hvor 85 procent af europæiske jøder ser antisemitisme som et meget eller ret stort problem.

Et af Israelsmissionens formål er at bekæmpe antisemitisme i enhver form, og i Israelsmissionen ser vi på udviklingen med bekymring. Som Arne Pedersen, generalsekretær i Israelsmissionen, tidligere har formuleret det:

”Vi ønsker ikke at tale konflikten op eller råbe ’Ulven kommer’, men vi ønsker heller ikke at være naive, når vi ser skræmmende tendenser i samfundet. Vi ønsker derimod at udfordre hinanden til at tænke med på, hvordan vi hver især kan være medskabere af et samfund, hvor alle kan føle sig sikre og ikke behøver at skjule deres religiøse eller kulturelle identitet.”

Lad os sammen være ambassadører for, at jøder kan leve fredfyldt i Europa.

Følg os
på facebook


Kommende
begivenheder


Tilmeld dig
Nyhedsbrevet


Israelsmissionen | TORVET | Katrinebjergvej 75 | 8200 Aarhus N | Tlf. 7190 1885 | kontor@israel.dk | Reg.nr. 0994 kontonr. 0003054500 | MobilePay 30503