Mellemøsten er et aktuelt brændpunkt i verden, hvor Israel og det jødiske folk spiller en central rolle både politisk, kulturelt og religiøst. Israelsmissionens medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og tidligere ansatte tilbyder foredrag, undervisning og bibeltimer om en række forskellige emner relateret til de temaer og mennesker, som vi gennem vores arbejde har kontakt til og derfor også kendskab til. Hvis du vil booke en af foredragsholderne kan du gøre det ved at kontakte Israelsmissionens sekretariat. Her under kan du læse mere om de enkelte emner – bare kør musen over billedet. Vi lader os naturligvis også udfordre og tager andre emner op end de angivne.

Kontakt sekretariatet, hvis du har lyst til at booke et møde.

Download hele vores ressourcekatalog her.

Kristendommens jødiske rødder

Bliv introduceret til den kristne tros jødiske rødder gennem en tour de force af begivenheder og fester fra det Første Testamente. Derigennem vil du blive inspireret til selv at begynde at gå på opdagelse i den kristne tros jødiske rødder.

Evangeliet i det Gamle Testamente

Vi har ofte en forestilling om, at evangeliet er noget, som hører det Nye Testamente til – og kun der. Men det er en forenklet tankegang, som misser den væsentlige pointe, at Gud allerede i det Gamle Testamente begynder at åbne op for den fantastiske gave, evangeliet er. For at få indblik i dét, har vi brug for et overblik over det Gamle Testamentes historiske begivenheder og hvilke forventninger til Messias, der herskede på Jesu tid.

Jesus og de jødiske fester

Lige siden skabelsens morgen har Gud villet, at mennesket skulle feste! Vi fejrer jul, påske og pinse til minde om begivenheder omkring Jesus, som er omtalt i det Nye Testamente. Men påske, pinse og løvhyttefest, var allerede en del af den jødiske festkalender på Jesu tid – og forbindelsen er ikke tilfældig. Gå med på opdagelse i sammenhængen mellem den gamle pagts fester – og opfyldelsen i Jesus.

Pinsens jødiske rødder

Jo, den er god nok! Jøder fejrede og fejrer fortsat pinse. Hvad gemmer der sig af rigdomme i pinsens gammeltestamentlige fortid og kan den kaste nyt lys og give nyt liv til kirkens pinsefejring? Det handler om Gud der gør sig kendt og om ord der bliver til ånd og liv.

Sabbat og hviledag

For det jødiske folk er sabbatten bl.a. et tegn på, at de ikke længere er bundet af slaveriet i Egypten. De er frie mennesker. Men hvordan skal vi – som medlemmer af den nye pagt – forholde os til Guds bud om at holde hviledagen hellig? Hviledagen har stadig værdi, for Gud ønsker stadig at minde os om, hvorfor vi er skabt – ikke til en bestemt nytte, men simpelthen fordi Gud elsker os og ønsker at være sammen med os.

Israel, bibelen og landløfterne

Staten Israel blev oprettet i 1948. Nogle ser det som en opfyldelse af årtusindgamle løfter i bibelen. Men er det nu så simpelt? Hvordan føres de gammeltestamentlige løfter videre i det nye testamente? Hvordan skal vi som kristne forholde os til det jødiske folk og staten Israel?

Påske, identitet og fortælling

Påsken er uden sammenligning den vigtigste fest i jødedommen. På samme tid er jødisk og kristen identitet uomtvisteligt bundet sammen i påskens fortællinger om smerte, tvivl og død – men også om liv, tro, opstandelse og håb!

Guds mission

Nogle gange kan det være svært at se, hvad Gud egentligt har gang i. Men lige siden Evas og Adams fald har Gud haft en mission om at genoprette sit faldne skaberværk. Det er en episk fortælling med drama, svigt og betingelsesløs kærlighed.

Forsoningens jødiske rødder

I efteråret ligger der tre jødiske fester som perler på en snor. Rosh Hashanah er det jødiske nytår, hvor skabelsen af Adam og Eva fejres. Samtidig indledes ti dage med bod, som afsluttes ved Yom Kippur. Sidst kommer løvhyttefesten, som skal minde israelitterne om ørkenvandringen. En fællesnævner for alle tre fester er forsoning – om hvordan både synd og forsoning kan få den rette plads i livet. Både i forhold til Gud og mennesker.

Kvinder i bibelen

De bibelske tekster handler mest om mænd og de er stort set alle skrevet af mænd. Vi kender navnene på Jakobs 12 sønner, men ikke hans døtre. Jesu havde disciple og vi kender navnene på de 12 mandlige.Men Bibelen handler også om kvinder og stiller vi skarpt på dem, kan vi ikke blot lærer mere om dem, men også om Gud, som skabte mennesket i sit billede – som mand og kvinde.

Forsoning - korsets to bjælker

Forsoning er noget som sker mellem Gud og os, sådan som korsets ene bjælke tegner en vertikal linje mellem himmel og jord.  Det rummer en ny virkelighed – og en ny mulighed. For korsets anden bjælke tegner en horisontal linje som rækker ud og rummer en opfordring til os om at leve i forsoningens nye virkelighed. Korset er først et kors, når begge bjælker er på plads.

Religiøse og politiske spændinger i Israel/Palæstina

Op gennem historien har der været spændinger i Mellemøsten. Konflikter har skabt mure og barrierer mellem israeler og palæstinensere – men også mellem jøde og jøde og mellem jøde og kristen. Og hvordan er forholdet mellem arabiske kristne og Jesustroende jøder? Er forsoning ikke bare nødvendig, men også mulig?

Kristne i Mellemøsten

De senere år har der været øget fokus på kristnes forhold i Mellemøsten, da der har været øget spænding mellem for eksempel kristne og muslimer. Også de Jesus-troende i Israel og Palæstina kender til spændinger – både i forhold til muslimer og jøder. Hør mere om forholdene for dem, som er minoritet i deres eget land.