Stillingsopslag


Israelsmissionen søger generalsekretær

Kan du se dig selv bære visionen om at nå det jødiske folk med evangeliet? Vil du dele dette engagement med andre? Trives du i en lille dynamisk organisation? Kan du lide at lede mennesker i forskellige kulturer, både i dagligdagen og på distancen? – Så er det måske dig, der er vores nye generalsekretær.  

Arbejdsopgaver

Som generalsekretær bliver du visionsbærer i arbejdet med at række evangeliet tilbage til det jødiske folk. Du skal varetage ledelse både på strategisk, taktisk og operationelt niveau. Sammen med landsstyret er du med til at formulere strategien og de overordnede mål for Israelsmissionens arbejde. Det er dit ansvar at føre dem ud i livet og omsætte landsstyrets strategiske og økonomiske beslutninger til konkrete initiativer.   

Israelsmissionen repræsenterer du personligt både nationalt og internationalt gennem forkyndelse, undervisning og netværksdeltagelse.  

Derudover er du daglig leder på kontoret i Aarhus og personaleleder for sekretariatets ansatte og øvrige medarbejdere i Danmark og Israel.  

Din profil

 • Du er praktiserende kristen og identificerer dig med Israelsmissionens formål og grundlag.  
 • Du er akademisk funderet og har teologisk indsigt og tæft, hvor det, at du er velfunderet i dit eget ståsted, gør dig teologisk imødekommende i de relationer, du indgår i, ikke mindst internationalt.  
 • Du kan se dig selv som Israelsmissionens ansigt udadtil og ønsker at repræsentere os både nationalt og internationalt. 
 • Du er en stærk netværker, der kan gøre Israelsmissionen gældende i det politiske, organisatoriske, kirkelige og religiøse landskab i Danmark og internationalt. Din udtalte situationsfornemmelse gør dig i stand til at skabe og udvikle relationer til samarbejdspartnere – også internationalt på tværs af kulturelle forskelle. 
 • Du evner at lytte og kommunikere til organisationens bagland og sikre opbakning, også i form af fundraising. 
 • Du er en samlende, dygtig og inspirerende leder med øje for den enkeltes potentiale.  
 • Du har arbejdet med ledelse, mission og forkyndelse i kirkelig sammenhæng.  
 • Du er som person præget af handlekraft, beslutsomhed og kvalitetsbevidsthed. 
 • Du har økonomisk indsigt i mindre organisationers budgetlægning og drift. 
 • Du er fleksibel i forhold til arbejdstid, da der må påregnes aften- og weekendarbejde, samt rejsedage. 
 • Du behersker engelsk på forhandlingsniveau.

Israelsmissionens profil

Vores hovedformål er at række evangeliet tilbage til det jødiske folk, og vores vision er, at denne mission må være grænseløs. Vi ønsker at række evangeliet til jøder, uanset hvor de bor – i Danmark og resten af verden. 

Israelsmissionen støtter kirker, det kristne studenterarbejde, bibelselskaber og forsoningsarbejde, primært centreret omkring Israel.  Alt sammen for at skabe platforme for at det jødiske folk kan møde budskabet om, at Jesus også er Messias for dem.  

I Danmark udbreder vi kendskabet til kristendommens jødiske rødder gennem forkyndelse og undervisning i baglandet samt kurser for studerende, præster og kirkeledere. 

Vi tilbyder

 • Et udviklende lederjob i en lille og smidig organisation med dygtige medarbejdere.  
 • En central rolle både nationalt og internationalt som repræsentant, visionsbærer og fortaler for Israelsmissionen – med rig mulighed for at sætte dit aftryk på organisationens profil og dagsorden. 
 • Et engageret landsstyre, der lever med og bakker op.  
 • En inspirerende arbejdsplads på TORVET, hvor du arbejder blandt missionale organisationer i et teologisk studie- og forskningsmiljø. 
 • Opgaver i ind- og udland i form af forkynder- og informationstjeneste samt deltagelse i møder og konferencer. 
 • Løn i henhold til Israelsmissionens lønpolitik, som kan rekvireres efter aftale. 

Ansøgning

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Israelsmissionens formand Krista Rosenlund Bellows, tlf.: 2131 3455, e-mail: krista@israel.dk eller næstformand Jan Holm Mortensen, tlf.: 7550 3379, e-mail: jan@israel.dk   

Send os din ansøgning, hvor du beskriver dig selv, dine erfaringer, og hvorfor du ønsker at være Israelsmissionens nye generalsekretær. 

Ansøgningsfrist: 6. april 2022. 

Tiltrædelse snarest muligt

Første ansættelsessamtale afholdes d. 19. og 20. april 2022, og anden ansættelsessamtale d. 26. april 2022.  

Der bliver foretaget en personlighedstest inden anden ansættelsessamtale.  

Ansøgning, CV og andre relevante dokumenter sendes til krista@israel.dk. Ansøgere får mailbekræftelse for modtagelse af ansøgningen. 

Giv det bedste tilbage

Vil du være med til at give budskabet om Jesus tilbage til det jødiske folk?

Følg os
på facebook


Kommende
begivenheder


Tilmeld dig
Nyhedsbrevet


Israelsmissionen | TORVET | Katrinebjergvej 75 | 8200 Aarhus N | Tlf. 7190 1885 | kontor@israel.dk | Reg.nr. 0994 kontonr. 0003054500 | MobilePay 30503