Vi er afhængige af din forbøn! Hvis vi vil være ved vores bekendelse om, at vi tror på en levende Gud, må vi også stole på, at han lytter til os, hører os, handler og griber ind. Brug Israelsmissionens bedekort for 2017, og vær med til at bede for arbejdet – hver dag. Klik her og download Bedekort2017.