Indsamling


Fradragsregler, etik og regnskab

Regnskab, fradrag og etik

Læs mere om, hvordan vi behandler dine penge og dine data her.

Fradragsregler

Det er muligt at få skattefradrag for sine gaver til Israelsmissionens arbejde. Israelsmissionen er godkendt jf. Ligningslovens § 8.A til at modtage gaver med fradragsret.

I 2020 kan du maksimalt få fradrag for 16.600 kr. Ønsker du at få et højere fradrag, har du mulighed for at oprette et gavebrev.

For at dine økonomiske gaver til Israelsmissionen kan blive oplyst til SKAT, skal vi bruge dit CPR-nummer.

Indberetningen til SKAT foretages på giverens CPR-nummer. Ægtepar kan beslutte sig for, om gaven skal registreres hos kun den ene ægtefælle eller deles mellem begge med 50% på hver. Hvis man ønsker at dele fradraget, skal begge ægtefæller oplyse CPR-nummer.

Fradragsreglerne gælder alle former for økonomiske gaver til Israelsmissionen på nær medlemsskab, der ikke er fradragsberettiget.

Efter nytår sender vi en samlet årskvittering til alle, som har givet økonomisk støtte til vores arbejde.

Indsamlingsetik

Israelsmissionen samler ind via israel.dk, e-mails, Facebook, magasin, Direct Mails, MobilePay og i samarbejde med frivillige. De indsamlede midler anvendes til fordel for projekter i Israel og til arbejdet generelt, jf. formålsparagraffen.

I Israelsmissionens indsamlingsarbejde og brug af indsamlede midler har vi forpligtet os på følgende retningslinjer:

Persondata

Persondataforordningen går i al sin enkelhed ud på, at du skal have de samme rettigheder over dine data, når du færdes på elektroniske platforme, som når du ikke gør. Eller sagt på en anden måde: Når vi ikke vil have, at fx Facebook ansætter en person til at følge efter os og se, hvor vi handler, hvad vi bedriver fritiden med eller hvem, vi er venner med, så skal det også være okay, at Facebook ikke kan se det samme i den elektroniske verden.

Derfor har politikerne gerne villet give brugere af elektroniske medier kontrollen over deres elektroniske data tilbage. Det er det, dataforordningen går ud på.

I Israelsmissionen har vi også persondata. Det har vi fx på dem, der abonnerer på vores magasin eller vores nyhedsmail. Det kan også være data på dem, som har givet os en gave på et tidspunkt, eller som har oprettet forskellige fastgiveraftaler hos os. Hvis du har rejst med os på et tidspunkt, har vi ganske givet også nogle data på dig.

Israelsmissionen indhenter aldrig data om dig uden dit vidende eller samtykke. Når du besøger vores hjemmeside, er det ikke sådan, at vi så pludselig ved hvad du fik til aftensmad i går eller hvilke film, du foretrækker at se i biografen. Har vi brug for at vide noget, spørger vi – og vi spørger dig.

Israelsmission videregiver heller aldrig dine data i kommercielt øjemed. Der er ingen betalende aktører, som får del i vores oplysninger om dig. Alligevel er vi nødt til at dele vores data om dig med enkelte af de samarbejdspartnere, som hjælper os – fx SKAT, Nets eller Vennedatabasen, som er vores elektroniske kartotek.

Vi behandler dine data med omhyggelighed og respekt. Har du spørgsmål til hvordan vi agerer, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan læse hele Israelsmissionens persondatapolitik her.

Regnskab

Seneste årsregnskab kan altid downloades her eller rekvireres på sekretariatet.

Herunder kan du læse generalsekretærens kommentar til det seneste regnskab fra 2019.

Først de store linjer: Vi kommer ud af 2019 med et overskud på lige lidt over 600.000 kroner, hvilket vi naturligvis glæder os over. Samtidig, kan det måske også vække undren, da vi, som et missionsselskab, naturligvis ikke er sat i verden for at generere et overskud. Derfor lidt om baggrunden: 

Vores almindelige gaver – dvs. donationer fra primært private – er steget med mere end 200.000 kr. fra 2018 til 2019. Tusind tak for det! Det er simpelthen uvurderligt for os, at I bærer med derude – også økonomisk. Ud over væksten i almindelige gaver er indtægterne fra møder og gudstjenester også mere end fordoblet. Det er naturligvis en direkte effekt af, at landsstyret har valgt at ansætte en teologisk netværker, som primært tager ud og holder møder og genererer en indtægt fra det. Sidst, men ikke mindst, er indtægterne fra genbrug også steget med over 100.000 kr. fra ’18-’19. 

Den helt store faktor i overskuddet skal dog findes i, at vi i 2019 besluttede at omlægge vores investeringer. Jens Chr Olesen har forvaltet vores investeringer siden landsstyret besluttede at investere dele af den arv, vi fik tilbage i 2008. Jens Chr. Olesen gav i løbet af 2019 udtryk for, at han gerne ville stoppe med den opgave, hvilket gav anledning til at afsøge muligheder for alternativer. Landsstyret besluttede at lade Danske Bank forvalte vores investeringer. Der skal lyde en stor tak til Jens Chr. Olesen for alle de år, han overvågende vores investeringer og arbejdede med dem. Det har været uvurderligt for vores arbejde. 

Overgangen til porteføljen hos Danske Bank resulterede i at alle aktier blev solgt og dermed realiserede vi samtidig de kursgevinster, vi havde. Det var dette salg, som generede et uventet overskud. Selvom alle aktier er solgt, er pengene fra salget altså investeret igen – også overskuddet. Selvom overskuddet er investeret igen, har landsstyret alligevel valgt at sige, at overskuddet fra 2019 investeres i et seniorvolontørprojekt og udbygning af arbejdet i Jerusalem. Derudover har landsstyret eftergivet den gæld, som Israelsmissionens Unge har oparbejdet til DIM. 

2019 har også vist øgede udgifter, idet vi har en ny fuldtidsansat på sekretariatet samt at vi valgte at øge vores tilskud til Immanuelkirken. 

Så selvom vi i 2019 præsenterede et overskud, håber jeg, at I kan se, at vi fortsat har brug for vores venners opbakning – både i forbøn og økonomisk. Der er fortsat Israelsmissionens venners opbakning, som gør vores arbejde muligt. Tak for jeres generøsitet i 2019 – den har vi fortsat brug for. 

Giv det bedste tilbage

Vil du være med til at give budskabet om Jesus tilbage til det jødiske folk?

Følg os
på facebook


Kommende
begivenheder


Tilmeld dig
Nyhedsbrevet


Israelsmissionen | TORVET | Katrinebjergvej 75 | 8200 Aarhus N | Tlf. 7190 1885 | kontor@israel.dk | Reg.nr. 0994 kontonr. 0003054500 | MobilePay 30503