Indsamling


Fradragsregler, etik og regnskab

Regnskab, fradrag og etik

Læs mere om, hvordan vi behandler dine penge og dine data her.

Fradragsregler

Det er muligt at få skattefradrag for sine gaver til Israelsmissionens arbejde. Israelsmissionen er godkendt jf. Ligningslovens § 8.A til at modtage gaver med fradragsret.

I 2020 kan du maksimalt få fradrag for 16.600 kr. Ønsker du at få et højere fradrag, har du mulighed for at oprette et gavebrev.

For at dine økonomiske gaver til Israelsmissionen kan blive oplyst til SKAT, skal vi bruge dit CPR-nummer.

Indberetningen til SKAT foretages på giverens CPR-nummer. Ægtepar kan beslutte sig for, om gaven skal registreres hos kun den ene ægtefælle eller deles mellem begge med 50% på hver. Hvis man ønsker at dele fradraget, skal begge ægtefæller oplyse CPR-nummer.

Fradragsreglerne gælder alle former for økonomiske gaver til Israelsmissionen på nær medlemsskab, der ikke er fradragsberettiget.

Efter nytår sender vi en samlet årskvittering til alle, som har givet økonomisk støtte til vores arbejde.

Indsamlingsetik

Israelsmissionen samler ind via israel.dk, e-mails, Facebook, magasin, Direct Mails, MobilePay og i samarbejde med frivillige. De indsamlede midler anvendes til fordel for projekter i Israel og til arbejdet generelt, jf. formålsparagraffen.

I Israelsmissionens indsamlingsarbejde og brug af indsamlede midler har vi forpligtet os på følgende retningslinjer:

Persondata

Persondataforordningen går i al sin enkelhed ud på, at du skal have de samme rettigheder over dine data, når du færdes på elektroniske platforme, som når du ikke gør. Eller sagt på en anden måde: Når vi ikke vil have, at fx Facebook ansætter en person til at følge efter os og se, hvor vi handler, hvad vi bedriver fritiden med eller hvem, vi er venner med, så skal det også være okay, at Facebook ikke kan se det samme i den elektroniske verden.

Derfor har politikerne gerne villet give brugere af elektroniske medier kontrollen over deres elektroniske data tilbage. Det er det, dataforordningen går ud på.

I Israelsmissionen har vi også persondata. Det har vi fx på dem, der abonnerer på vores magasin eller vores nyhedsmail. Det kan også være data på dem, som har givet os en gave på et tidspunkt, eller som har oprettet forskellige fastgiveraftaler hos os. Hvis du har rejst med os på et tidspunkt, har vi ganske givet også nogle data på dig.

Israelsmissionen indhenter aldrig data om dig uden dit vidende eller samtykke. Når du besøger vores hjemmeside, er det ikke sådan, at vi så pludselig ved hvad du fik til aftensmad i går eller hvilke film, du foretrækker at se i biografen. Har vi brug for at vide noget, spørger vi – og vi spørger dig.

Israelsmission videregiver heller aldrig dine data i kommercielt øjemed. Der er ingen betalende aktører, som får del i vores oplysninger om dig. Alligevel er vi nødt til at dele vores data om dig med enkelte af de samarbejdspartnere, som hjælper os – fx SKAT, Nets eller Vennedatabasen, som er vores elektroniske kartotek.

Vi behandler dine data med omhyggelighed og respekt. Har du spørgsmål til hvordan vi agerer, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan læse hele Israelsmissionens persondatapolitik her.

Regnskab

Seneste årsregnskab kan altid downloades her eller rekvireres på sekretariatet.

Herunder kan du læse generalsekretærens kommentar til det seneste regnskab fra 2021.

Også i 2021 mærkede vi baglandets opbakning til vores arbejde. Mange tak for det.  

I 2021 har vi samlet cirka 130.000 kr. mindre ind, end vi gjorde året før. Vi kan se i vores data, at der faktisk er lige så mange givere i 2021 som året før, og at der er givet flere gaver i løbet af året end i 2020. Til gengæld er hver gave i gennemsnit en smule lavere end i 2020.   

Derudover har vi ryddet op i vores gavebreve, hvilket også har resulteret i et fald, selvom langt de fleste med gavebreve fortsat har valgt fortsat at støtte vores arbejde, hvilket er meget glædeligt. Til sidst har vi oplevet en nedgang i indsamlingsgaverne fra møder og arrangementer på omkring 20.000 kr. 

Tallene her viser, at vi altså ikke har haft sværere ved at få givere i løbet af året, men at de enkelte gaver har været mindre. Det kan skyldes mange ting, og COVID-19 spiller helt sikkert også en rolle her. Vores arbejde i Israel har stået meget mere stille, og der har været længere mellem succeshistorierne, som vi har kunnet skrive hjem om. Samtidig har vi ikke kunnet møde mennesker ansigt til ansigt og skabe brand for arbejdet på den måde.  

Derudover har vi fået 250.000 kr. mindre i overskud fra genbrugsarbejdet end i 2020. Vores samlede indtægt ligger på omkring 1,7 millioner kr., mens vores udgifter ligger på 3,5 millioner kroner. Udgifterne er cirka 100.000 kroner højere end året før, og det betyder, at vi kommer ud af året 2021 med et driftsunderskud på omkring 1,8 millioner kroner, som landsstyret har besluttet at dække via arvekontoen. 

Vores finansielle indtægter i 2021 er på 1,3 mio kr., så vi har i alt mistet omkring 500.000 kr. i løbet af 2021.  

I landsstyret er det i år også blevet besluttet, at vi til næste år skal se på, hvordan vi kan slanke budgettet, så vi fortsat kan have den gode og stabile økonomi, der har været kendetegnende for vores organisation de sidste mange år. Hvad det kommer til at få af konsekvenser, må vi se på til efteråret.  

Som I kan høre, så har vi brug for trofaste venner af Israelsmissionen, som brænder for Israelsmissionens sag med hjertet og ønsker at bakke godt op økonomisk. Tak til jer her, der allerede gør det! 

Noget af det, vi drømmer om, er at starte en højskole op i Israel for mennesker over 50 år, der forhåbentligt her kan få Israelsmissionens sag helt ind under huden. Vi tror på, at Gud slet ikke er færdig med at bruge mennesker i hans mission, når de er over 50, og vi håber at kunne skabe fornyelse, indsigt og en brand for det jødiske folk hos de deltagere, der kommer afsted på højskolen. Projektet er stadig i støbeskeen, og der er ikke konkrete datoer for, hvornår vi sender første hold deltagere afsted, men mon ikke en højskole kan være med til at skabe opbakning, også økonomisk, for Israelsmissionens sag.  

En sidste konklusion er, at de afgørende indtægter til Israelsmissionen ligger på ret få hænder, og mange af jer, der støtter vores sag med store beløb, sidder her i rummet i dag. Jeg har bare lyst til at sige jer stor tak. I skal vide, at jeres gaver har stor betydning for, om Israelmissionen fortsat kan være økonomisk bæredygtig.  

Som det fremgår af regnskabet har vi fortsat brug for vores venners opbakning i arbejdet, og vi vil gerne benytte denne lejlighed til at takke alle jer der både støtter Israelsmissionens økonomisk og på andre måder for jeres medleven og generøsitet. Uden jer – ingen Israelsmission. Tak også for jeres fortsatte opbakning her i 2022.  

Giv det bedste tilbage

Vil du være med til at give budskabet om Jesus tilbage til det jødiske folk?

Følg os
på facebook


Kommende
begivenheder


Tilmeld dig
Nyhedsbrevet


Israelsmissionen | TORVET | Katrinebjergvej 75 | 8200 Aarhus N | Tlf. 7190 1885 | kontor@israel.dk | Reg.nr. 0994 kontonr. 0003054500 | MobilePay 30503