Giv en del af din arv til mission

Israelsmissionens formål rækker ud over livet og døden. Ved at testamentere til os, er du med til at sikre den globale mission – også den dag, du ikke selv kan give en hånd med.

Israelsmissionen er som velgørende organisation fritaget for at betale afgifter til staten af din arv. Og samtidig kan det være en økonomisk fordel for dine arvinger, hvis du betænker Israelsmissionen med minimum 30 % i dit testamente. Vælger du at testamentere til os, dækker vi advokatomkostninger til at oprette eller tilrette et almindeligt testamente.

Kontakt generalsekretær Arne Pedersen, hvis du vil høre mere om, hvordan du testamenterer til vores arbejde på email arne@israel.dk eller telefon 7356 1271.

Fordele:

  • Med et testamente sikrer du, at din sidste gave ender der, hvor du ønsker. Det kan forhindre misforståelser og konflikter mellem dine efterladte.
  • Du kan oprette eller tilrette dit testamente gratis, hvis du betænker Israelsmissionen
  • Du kan efterlade en større arv til dine kære – Israelsmissionen betaler deres arveafgifter efter 30 %-reglen.
  • Din arv går ubeskåret til mission – som velgørende organisation er Israelsmissionen fritaget for afgifter
  • Hjælp mennesker med at lære Jesus at kende – også når du selv er væk

Se et eksempel på, hvordan 30 %-reglen kan gøre en forskel for os og dine kære herunder.

I eksemplet efterlader Anna og Per 1.000.000 kr. til deres nevø Oskar. Her ses det, at en større del af arven går til Oskar, hvis Anna og Per også donerer 30 % til Israelsmissionen. (Afgifterne er dog mindre, hvis det er dine egne børn, der skal arve fra dig.)

arv testamente Israelsmissionen