Det er muligt at få skattefradrag for sine gaver til Israelsmissionens arbejde. Israelsmissionen er godkendt jf. Ligningslovens § 8.A til at modtage gaver med fradragsret.

I 2020 kan du maksimalt få fradrag for 16.600 kr. Ønsker du at få et højere fradrag, har du mulighed for at oprette et gavebrev.

For at dine økonomiske gaver til Israelsmissionen kan blive oplyst til SKAT, skal vi bruge dit CPR-nummer.

Indberetningen til SKAT foretages på giverens CPR-nummer. Ægtepar kan beslutte sig for, om gaven skal registreres hos kun den ene ægtefælle eller deles mellem begge med 50% på hver. Hvis man ønsker at dele fradraget, skal begge ægtefæller oplyse CPR-nummer.

Fradragsreglerne gælder alle former for økonomiske gaver til Israelsmissionen på nær medlemsskab, der ikke er fradragsberettiget.

Efter nytår sender vi en samlet årskvittering til alle, som har givet økonomisk støtte til vores arbejde.