Seneste årsregnskab kan altid downloades her eller rekvireres på sekretariatet.

Israelsmissionen
TORVET
Katrinebjergvej 75
8200 Aarhus N

Tlf.: 7356 1270

E-mail kontor@israel.dk

Herunder kan du læse generalsekretærens kommentar til det seneste regnskab.

Økonomi og regnskab 2016

Vores indtægter for 2016 inklusive offentlige tilskud til børne- og skolepenge samt finansielle indtægter beløber sig til 3.250.000 kr. Udgifterne har været på 2.746.000. Med henlæggelse af ikke-realiserede kursgevinster (451.000 kr.) betyder det, at vi kommer ud af året med et overskud på 52.000. Faldet i indtægter i forhold til 2015 skal findes dels i færre finansielle indtægter og mindre offentlige tilskud, bl.a. til projektarbejde og til skolepenge. Havde vi ikke haft hensættelser til renovering af lejligheden havde vi haft et lille underskud. Vi glæder os over et lille overskud og et regnskab der kan siges at være i balance. I lyset af, at den israelske Shekel også i 2016 har stået stærkt og dermed øget vores udgifter i Israel, er der grund til at glæde sig over, at vi kommer igennem året uden underskud og har kunnet indfri de løfter, vi har givet til vores samarbejdspartnere. Vi ville rigtigt gerne kunne tage nye initiativer i Tel Aviv i samarbejde med de øvrige i Immanuel Ministries. Indtil nu har det ikke været muligt, men det vil vi fortsat gerne arbejde hen imod. Der har været et lille fald i personlige gaver og her nåede vi ikke vores budget. Vi havde håbet på en tilsvarende lille stigning. Selvom faldet ikke er meget, skal det ses i forhold til den prisstigning, der er på udgifter – ikke bare i Israel, men også i Danmark.  

Vi beder derfor om trofasthed fra vores givere også i 2017, så vi fortsat kan være trofaste og også respondere på de nye muligheder, som byder sig, bl.a.  i Tel Aviv. Vores mulighed for trofasthed i partnerskabet er afhængig af venners gaver. Vi håber at vores indsats med en phonerkampagne i 2016 kan mærkes på indtægterne i 2017, men ved også, at vi skal være kreative og invitere alle i vores bagland til at se sig selv som medarbejdere og ikke bare bidragsydere til andres sag.

Budgettet for 2017 er på 2.550.000 kr., hvilket er omkring 400.000 mindre end i 2016. Faldet i forhold til 2016 skyldes dels, at vi har budgetteret forsigtigt, når det gælder indtægter fra genbrug og finansielle indtægter. Dertil kommer, at offentlige tilskud til børnepenge og skolepenge er faldet fra. Skal vi nå vores budget er det afgørende, at vi kan hæve vores helt almindelige gaveindtægt med omkring 100.000 i 2017. Vi har derfor brug for venners trofasthed – men også helst en øget indsats. Skal vi fastholde ønsket om at øge arbejdet har Israelsmissionen brug for venners gaver til såvel projekter, som den daglige drift. Vi vil gerne opmuntre jer til at blive fastgiver, men også til at arbejde for et missionsprojekt i jeres kirke eller samfund. Værdien af et sådant projekt arbejde ligger i det økonomiske tilskud til arbejdet, men også det kendskab – og kærlighed – det giver at være med i et missionsprojekt via menighed eller samfund.

Tak for støtten i 2016 og tak for fortsat støtte i 2017.