Seneste årsregnskab kan altid downloades her eller rekvireres på sekretariatet.

Israelsmissionen
TORVET
Katrinebjergvej 75
8200 Aarhus N

Tlf.: 7356 1270

E-mail kontor@israel.dk

Herunder kan du læse generalsekretærens kommentar til det seneste regnskab.

Økonomi og regnskab 2019

Først de store linjer: Vi kommer ud af 2019 med et overskud på lige lidt over 600.000 kroner, hvilket vi naturligvis glæder os over. Samtidig, kan det måske også vække undren, da vi, som et missionsselskab, naturligvis ikke er sat i verden for at generere et overskud. Derfor lidt om baggrunden: 

Vores almindelige gaver – dvs. donationer fra primært private – er steget med mere end 200.000 kr. fra 2018 til 2019. Tusind tak for det! Det er simpelthen uvurderligt for os, at I bærer med derude – også økonomisk. Ud over væksten i almindelige gaver er indtægterne fra møder og gudstjenester også mere end fordoblet. Det er naturligvis en direkte effekt af, at landsstyret har valgt at ansætte en teologisk netværker, som primært tager ud og holder møder og genererer en indtægt fra det. Sidst, men ikke mindst, er indtægterne fra genbrug også steget med over 100.000 kr. fra ’18-’19. 

Den helt store faktor i overskuddet skal dog findes i, at vi i 2019 besluttede at omlægge vores investeringer. Jens Chr Olesen har forvaltet vores investeringer siden landsstyret besluttede at investere dele af den arv, vi fik tilbage i 2008. Jens Chr. Olesen gav i løbet af 2019 udtryk for, at han gerne ville stoppe med den opgave, hvilket gav anledning til at afsøge muligheder for alternativer. Landsstyret besluttede at lade Danske Bank forvalte vores investeringer. Der skal lyde en stor tak til Jens Chr. Olesen for alle de år, han overvågende vores investeringer og arbejdede med dem. Det har været uvurderligt for vores arbejde. 

Overgangen til porteføljen hos Danske Bank resulterede i at alle aktier blev solgt og dermed realiserede vi samtidig de kursgevinster, vi havde. Det var dette salg, som generede et uventet overskud. Selvom alle aktier er solgt, er pengene fra salget altså investeret igen – også overskuddet. Selvom overskuddet er investeret igen, har landsstyret alligevel valgt at sige, at overskuddet fra 2019 investeres i et seniorvolontørprojekt og udbygning af arbejdet i Jerusalem. Derudover har landsstyret eftergivet den gæld, som Israelsmissionens Unge har oparbejdet til DIM. 

2019 har også vist øgede udgifter, idet vi har en ny fuldtidsansat på sekretariatet samt at vi valgte at øge vores tilskud til Immanuelkirken. 

Så selvom vi i 2019 præsenterede et overskud, håber jeg, at I kan se, at vi fortsat har brug for vores venners opbakning – både i forbøn og økonomisk. Der er fortsat Israelsmissionens venners opbakning, som gør vores arbejde muligt. Tak for jeres generøsitet i 2019 – den har vi fortsat brug for.