Seneste årsregnskab kan altid downloades her eller rekvireres på sekretariatet.

Israelsmissionen
TORVET
Katrinebjergvej 75
8200 Aarhus N

Tlf.: 7356 1270

E-mail kontor@israel.dk

Herunder kan du læse generalsekretærens kommentar til det seneste regnskab.

Økonomi og regnskab 2018

Vores ordinære indtægter i 2018 var på lige omkring 2 mio. kr., hvilket er et fald på omkring 250.000 kr. i forhold til 2017. Tager man de finansielle indtægter med, ligger vores indtægter dog blot på omkring 500.000 kr. grundet kurstab. Det giver en difference til 2017 på cirka 3 mio. kr. Det er tal, som kunne få en til at gå en anelse i panik. Man kunne også vælge en mere analytisk tilgang til tallene. Det sidste er at foretrække.

I en analyse er der mange ting at gribe fat i. Man kunne fx tage fat i de ”almindelige gaver” og analysere på, hvorfor den ligger cirka 124.000 kr. under 2017. Tager man i betragtning, at vi har udskiftet hele sekretariatet 1½ gang på ét år og i perioder kun kørt med én fuldtidsmedarbejder, og samtidig husker at vi modtog én stor donation i 2017 på 100.000 kr. så tryller vi jo ikke lige pludseligt 124.000 kr. frem, men det er med til at perspektivere billedet. Den 15. oktober 2018 havde vi fået cirka 400.000 kroner i gave, så vi har indsamlet over 300.000 kroner på 2½ måned, hvilket er et stort skulderklap til Kirsten og hendes arbejde. Vores ordinære indtægter faldt med cirka 250.000 kr. hvilket vi naturligvis skal tage alvorligt, men vi har taget initiativer med en fundraisinguddannelse til Kirsten og ansættelsen af Julie, som over tid skal bringe balancen tilbage. Vores aktieudbytte steg i 2018, hvilket dog let overskygges af at hele beholdningen faldt med knap 2 millioner. Det giver en difference i indtægt på cirka 3 millioner til den negative side. Ikke sjovt, men heller ikke noget at gå i panik over, da vi ikke kan gøre noget ved det. Det er et vilkår, vi skal navigere i. På udgiftssiden er det positivt at vores ”missionsudgifter” steg med knap 400.000 samtidig med, at lønningerne i Danmark er faldet med cirka 60.000 kr. og cirka 100.000 i alt på sekretariatet. Vores ordinære indtægter lå altså på cirka 2 millioner mens vores ordinære udgifter ligger på omkring 2,7 millioner. Det er en forskel, der er værd at bemærke, og det er den forskel, vi skal arbejde på at gøre mindre.

Regner man alt med kommer vi dog ud med et årsresultat på omkring 320.000 kroner i minus. Dét vidner om, at vi fortsat har brug for venners opbakning og støtte. Vi har brug for giversind – og vi har brug for at I inviterer os ud i jeres missionshuse, kirker, foreninger mm.

Tak for jeres støtte i 2018 – både jeres medleven, jeres forbøn og jeres generøsitet. Det har vi brug for.