I Danmark har Israelsmissionen også arbejde. I løbet af året holder vi to arrangementer, som vi rigtig gerne vil give dig en stående invitation til: I marts måned afholdes vores Israelsstævne med årsmøde. Hvert andet år er det i Århus og hvert andet år et andet sted i Danmark. I august måned afholdes vores studiedag, hvor vi vil sætte et aktuelt emne på dagsordenen. Derudover holder ansatte, landsstyremedlemmer og andre venner af Israelsmissionen løbende møder rundt omkring i landet i sognegårde, kirker, missionshuse osv. Kontakt os endelig, hvis du er interesseret i et foredrag, bibeltime eller andet.