Årsberetning 2019:

Tilbageblik på 2018, hvor nye medarbejdere er kommet til, og Israelsmissionen ønsker at række evangeliet videre til jøder i Europa.

Læs hele årsberetningen for 2019 her.

Årsberetning 2018:

Årsberetning med flere fortællinger om, hvordan Gud leder mennesker til tro gennem andre.

Læs hele årsberetningen for 2018 her.

Årsberetning 2017:

Luthers forhold til det jødiske folk er naturligt nok genstand for refleksion i denne årsberetning.

Læs hele årsberetningen for 2017 her.

Årsberetning 2016:

Tilbageblik på et år hvor både antisemitisme og afvisning af jødemission har været i fokus.

Læs hele årsberetningen for 2016 her.

Årsberetning 2015:

Tilbageblik på 130 år, hvor evangeliet har været det væsentligste.

Læs hele årsberetningen for 2015 her.

Årsberetning 2014:

Formandsberetning med temaet: Grænseløs nåde – grænseløs mission

Læs hele årsberetningen for 2014 her.

Årsberetning 2013:

Tro, dåb og identitet for jøder, der møder Jesus.

Læs årsberetningen for 2013 her.

 

Årsberetning i 2012:

Israelsmission – altid og overalt

Læs årsberetningen for 2012 her.

 

Årsberetning i 2011:

For jøde først – selvfølgelig
Edinburgh og Cape Town

Læs årsberetningen for 2011 her.

 

Årsberetning i 2010:

Jesus – vejen til Gud for jøder og ikke-jøder
Den kære og svære Israelsmission i Lwów

Læs årsberetningen for 2010 her.

 

Årsberetning i 2009:

Kvinderne i København i 1880’erne
Bøn om Israels frelse
Fortidens forsyndelser

Læs årsberetningen for 2009 her.

 

Årsberetning i 2008:

Staten Israel 60 år
Det var ikke rart i Palæstina for 60 år siden
Hvordan så man i Den Danske Israelsmission på statens Israels oprettelse?
Turde man glæde sig over staten Israels oprettelse?

Læs årsberetningen for 2008 her.

 

Årsberetning 2007:

Påske og anti-påske
Judasevangeliet og opstandelse
Jesu knoglekiste og opstandelse
Opstandelse og historisk løgn
Opstandelse tro og vantro
I den korsfæstede og opstandnes fodspor

Læs årsberetningen for 2007 her.

 

Årsberetning 2006:

1906-2006: Dengang og nu
Formålsparagraf, årsmøde og motto
Problemer og internationalt samarbejde

Læs årsberetningen for 2006 her.

 

Årsberetning 2005:

Vi skammer os ikke ved evangeliet
Jødemission- for hvis skyld? Fem punkter
Fred i Mellemøsten: ”Kompromis” betyder ”liv”

Læs årsberetningen 2005 her.

 

Årsberetning 2004:

Israelsmission og antisemitisme
Filmen ”The Passion of the Christ”
Hvem er uden skyld i Jesu død?

Læs årsberetningen for 2004 her.

 

Årsberetning 2003:

Mission og troskab
200-året for Hans Nicolaysens fødsel

Læs årsberetningen for 2003 her.

 

Årsberetning 2002:

Israel i krise
Håbet om fred i Mellemøsten

Læs årsberetningen for 2002 her.

 

Årsberetning 2001:

Hver dag sine hæslige billeder fra Israel
Forsoning mellem messianske jøder og palæstinensiske kristne
Stadier i forsoningens proces

Læs årsberetningen for 2001 her.

 

Årsberetning 2000:

Årtusindskifte og Jesu genkomst
Bogen ”Facts & Myths” About the Messianic Congregations in Israel”
Messianske jøder og fredsprocessen

Læs årsberetningen for 2000 her.

 

Årsberetning 1999:

Lovforslag i Israel mod at konvertere
Optrapning af antimission i Israel?

Læs årsberetningen for 1999 her.

 

Årsberetning 1998:

Forholdet mellem synagoge og kirke
Syv kursiveringer af Axel Torm

Læs årsberetningen for 1998 her.