Israelsmissionen er aktive i Lausanne-bevægelsen – primært gennem Lausanne Consultation on Jewish Evangelism (LCJE).

Lausanne-bevægelsen har udformet to hovedskrifter. Det ene er Lausanne-pagten fra 1974, som kom til verden i forbindelse med Den Internationale Verdensevangelisationskongres i Lausanne, Schweiz, i juli 1974. Her var mere end 2.700 deltagere fra over 150 lande, og Lausanne-pagten var det konkrete resultat af kongressen. Du kan læse Lausanne-pagten her.

Lausanne-pagten fastslår med al ønskelig tydelighed, at det er hele kirkens opgave at bringe hele evangeliet til hele verden.

Dét er en meget stærk og meget bibelsk funderet vision. Men hvad betyder det?

Det andet hovedskrift er Cape Town-erklæringen fra 2010. Her var mere end 4.000 deltagere samlet i Cape Town, Sydafrika, for at forny den globale kirkes vision for mission, hvilket i vid udstrækning lykkedes med Cape Town Erklæringen, som på mange måder er et “hvordan” til Lausanne-pagten. Du kan læse Cape Town-erklæringen her.

I Israelsmissionen finder vi det naturligt at være en del af Lausanne-bevægelsens globale kald til kirken om at være i mission. Vi håber på, at vi i den verdensomspændende bevægelse sammen kan være en stemme, der husker den globale kirke på sin forpligtigelse til at bringe evangeliet til det jødiske folk.

På linket her kan du læse flere erklæringer om mission, som Israelsmissionen enten har været med til at udforme eller støtter grundtankerne i.