Herunder kan du læse flere erklæringer om mission, som Israelsmissionen enten har været med til at udforme eller støtter grundtankerne i.

High Leigh, 2011

I august 2011 mødtes 180 deltagere fra seks kontinenter i High Leigh lidt udenfor London til den niende konference i LCJE-regi. Konferencens tema var Mission og evangelisering blandt jøder – altid og overalt, og i kølvandet på konferencen blev der formuleret en udtalelse, som deltagerne alle tilsluttede sig. Den kan du læse her.

Berlin-erklæringen, 2008

En international arbejdsgruppe nedsat af den teologiske kommission under World Evangelical Alliance [Evangelisk Alliance] mødtes i Berlin, Tyskland, 18.-22. august, 2008 for at drøfte emnet “Den enestående Kristus og jødemission”. Vi mødtes for at overveje, hvordan vi i vor sammenhæng især i Europa kan give udtryk for ægte kærlighed til det jødiske folk. Blandt deltagerne var der kristne fra Tyskland såvel som messianske jøder. Du kan læse Berlin-erklæringen her.

Willowbank-erklæringen, 1989

Willowbank-erklæringen er en udtalelse om det kristne evangelium og det jødiske folk. Erklæring blev udarbejdet og vedtaget den 29. april 1989 af 16 missionsledere fra ni forskellige nationer, men den er stadig meget aktuel i evangeliets møde med jøder, og måske også i mødet med mennesker af anden tro. Du kan læse erklæringen her.