Guds mission til verden gælder fortsat det jødiske folk.

Når jøder og ikke-jøder arbejder sammen om at gøre jøden Jesus kendt, får begge parter et mere helt billede af Gud og hans mission.

Det sidste kapitel i Cape Town-erklæringen handler om partnerskab i mission. Her hedder det: ”Når vi lever i enhed og arbejder sammen, demonstrerer vi korsets overnaturlige, modkulturelle kraft”. Stærke og store ord og næsten også større end jeg tør tage dem i munden. Kan jeg lade mig inspirere og udfordre af dem, eller tynger de mig i stedet ned, fordi jeg ved, hvor svært det er at arbejde sammen med andre? Selv med dem, som vil det samme som os: Gøre Jesus kendt og give jøder mulighed for at lære ham at kende…

Uanset så har vi siden visionsdagen sidst i august arbejdet videre med Israelsmissionens vision og strategi for vores arbejde de næste tre år, og vi er nået frem til en overskrift, der lyder: ”Mission gennem partnerskab”. Det er et udtryk for den måde, vi især vil arbejde med Israelsmission de næste år.

I Cape Town-erklæringen hedder det videre: ”At Kristus er den ophøjede og centrale i vor mission må være mere end en bekendelse af vores tro; det må også styre vor strategi, praksis og enhed”. Det har vi ladet os inspirere af.

Helt lavpraktisk har vi set på, hvem vi er, hvad vi allerede gør, og hvem vi gør det sammen med. Vi ved godt, hvem vi er – og især, at vi ikke er noget stort missionsselskab. Deri adskiller vi os ikke fra tidligere tider eller fra andre Israelsmissions-selskaber. Vi glæder os over, at flere jøder møder Jesus, men er man mest til store vækkelser, skal man ikke arbejde med jødemission. Vi ved også, hvad vi allerede gør, og visionsdagen i august pegede ikke i retningen af, at tiden er kommet til afslutte noget af det, vi allerede er engageret i eller starte nye, store initiativer. Det giver god mening at fortsætte i de opgaver, vi allerede har forpligtet os på. Med til et godt partnerskab hører også trofasthed og udholdenhed.

Når vi ser på, hvem vi gør vores arbejde sammen med – hvem der er vores partnere, er der masser af grund til gejst og glæde. Og grund til at gå sammen med dem også de næste tre år. Om vi i vores partnerskab med dem kan være med til at ”demonstrere korsets overnaturlige, modkulturelle kraft”, ved jeg ikke, men jeg ved, at studerende i Israel, som møder en enhed og et venskab mellem arabere og israelere, møder noget, som går imod kulturen. Det samme gælder, når bibelselskabernes udgivelser inspirerer Jesus-troende israelere og palæstinensere til at være ”min broders vogter”, som er titlen på en fælles andagtsbog. Eller når Musalaha arrangerer lovsangsaften i Jerusalem på hebraisk og arabisk. Det gælder også, når arabere og israelere i Jews for Jesus går på gaden sammen for at evangelisere. Det er korsets modkultur.

Den korsets modkultur, som vores partnere her demonstrerer, kan vi støtte og opmuntre dem til, men måske er der endnu mere brug for, at vi selv lærer af den og bruger vores partnerskab med dem til at bringe den inspiration til vores eget bagland i Danmark. For mission går ikke ”fra vesten til resten”, fra os til dem.  Vi har mindst lige så meget brug for vores messiansk-jødiske partnere, som de har for os.

Partnerskab indebærer at lære af dem, som Gud bruger i sin mission – også når de ikke taler vores sprog, deler vores kultur eller har vores teologi. Det, vi skal underordne os, er nemlig ikke det – men Kristus og den enhed, Gud har skabt i ham. Så velkommen til Mission gennem partnerskab.

Herunder kan du læse hele visionen – klik på billedet for at se en større udgave.

Visuel vision 2016