Caspari Center for bibelske og jødiske studier er et evangelikalt studie- og ressourcecenter med fokus på udrustning, discipelskab, akademiske studier og forskning. Messianske jøder og kristne arbejder her sammen på at støtte og udruste den messianske bevægelse som en gren af den globale kirke.

Caspari Center anser det bibelske vidnesbyrd i sin helhed for at være en sand og troværdig rettesnor for tro, lære og liv og tror, at de apostolske og nikænske bekendelser samt det reformatoriske princip om retfærdiggørelse af tro på Jesus Messias er vitale grundsandheder i forståelsen af de bibelske skrifter.

I Israel samarbejder centeret med lokale Jesus-troende menigheder ud over hele landet. I fællesskab med ledere i den messianske bevægelse planlægger og afholder medarbejderne ledertræning for fremspirende ledere i bevægelsen, ligesom de tilbyder undervisningsressourcer for forældre, undervisere og ungdomsledere. I tillæg hertil udgives der bøger og undervisningsmateriale, hvor det tilstræbes at sammenfatte det bedste materiale fra lokale og internationale ressourcepersoner i den messianske bevægelse.

Internationalt samarbejder Caspari Center med kirker og missionsbevægelser for at gøre opmærksom på den kristne tros jødiske rødder, den messianske bevægelse og dens historie, og vigtigheden af at bære vidnesbyrd om Jesus Messias til det jødiske folk med respekt og forståelse.

Centerets stab består af et mix af lokale israelere og internationale medarbejdere i samarbejde med associerede forskere og undervisere fra hele verden. Lederskabet varetages af Caspari Centerets internationale styregruppe.

Økonomisk lever Caspari Center af donationer fra vores partner-organisationer og individuelle bidragydere.

 

Støt Caspari Center

 kr. 
Personlige informationer

Kortinformationer - brug Visa/Dankort
Dette er en sikker SSL-krypteret donation.
Adresse

Beløb: 250,00 kr.  One Time

 


Læs mere om Caspari Centeret på deres egen hjemmeside.

Læs mere om at blive volontør på Caspari Centeret her.

Du finder Caspari Center på HaNevi’im Street 55, Jerusalem