Den Danske Kirke i Jerusalem er et mødested for danskere, som bor og arbejder i Israel og de palæstinensiske områder og for danske turister og pilgrimme på rejse i området. Kirken ønsker at møde danskere i alle aldre og i den udstrækning det er muligt på en nærværende og relevant måde. Gennem kirkens forskellige arrangementer ønsker vi også at skabe kontakt til den lokale befolkning i området.

Den Danske Kirke er åben for enhver, som vil være en del af menigheden. Ud over fastboende danskere bruges kirken også af volontører, som arbejder i Israel/Palæstina, af danskere som er udsendte gennem forskellige projekter eller af studerende, som for en tid har flyttet studierne til Israel.

Den Danske Kirke fejrer gudstjeneste ca. hver anden weekend, i Redeemer Church, midt i den Gamle By. Gudstjenesterne ledes af den danske præst i Israel, David Serner.

Foruden gudstjenesterne er kirken også rammen om et godt fællesskab, en række sociale aktiviteter, bibel­undervisning og foredrag ved messianske jøder, kristne palæstinenser, danske journalister og andre. Endvidere inviteres der til udflugter til spændende steder i området.

Program for Den Danske Kirke i Jerusalem efterår 2018.

Du kan også følge Den Danske Kirke på Facebook ved at klikke her.

Læs mere om at blive kirkevolontør/praktikant ved Den Danske Kirke her.

Den Danske Kirkes arbejde støttes årligt med et bidrag fra Den Danske Israelsmission på ca. 300.000 kr. til at drive menighedsarbejdet i Jerusalem/Israel.

 kr. 
Personlige informationer

Kortinformationer - brug Visa/Dankort
Dette er en sikker SSL-krypteret donation.
Adresse

Beløb: 250,00 kr.  One Time

Du finder Redeemer Church i den gamle by i Jerusalem. Se kortet herunder: