I en årrække har Det Palæstinensiske Bibelselskab (PBS) haft et socialt og evangeliserende arbejde ud fra deres hus i Jeriko. Det begyndte som et tilbud til byens kvinder om at komme og få bibelundervisning og madkuponer. Det gjorde mange brug af, og de havde som oftest deres børn med. Således blev arbejdet udvidet til også at drive en børneklub. Siden blev to klubber for henholdsvis teenagepiger og teenagedrenge oprettet.

I januar 2012 startede PBS så et nyt projekt op i Jeriko, som foregår i samarbejde med Israelsmissionen og med økonomisk støtte via Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U).

Bibelselskabet ønsker med det nye projekt at gøre en målrettet indsats for teenagepigerne, fordi de på flere måder udgør en sårbar og udsat gruppe. Lokalsamfundets syn på pigernes rolle er, at de primært skal passe hjem, mand og børn. Derfor opfordrer og støtter forældrene kun i ringe grad pigerne i at få en uddannelse. Pigerne bliver ikke agtet som individuelle og værdifulde resurser ude i samfundet, hvilket er med til at give pigerne både ringe selvtillid og lavt selvværd.

Formålet med projektet er dels at støtte og opmuntre pigerne til at fortsætte i skolen og få en uddannelse og dels via psykologsamtaler og kreative workshops at styrke deres selvværd og selvtillid.