Jeg bliver ikke mindre jødisk af at tro på Jesus

Richard Harvey, teologisk rådgiver hos Jews for Jesus; 12. november 2012

Eugene Korns kronik gør ret i at fordømme had mod kristne fra det jødiske folk, og han gør opmærksom på den forandring, der er sket i den romersk-katolske kirke siden det andet vatikanerkoncil. Han anerkender, at det jødiske folk ikke længere anklages for at have slået Gud ihjel i katolsk lære, og at mange kristne grupperinger har tilegnet sig en post-erstatningsteologi, som ikke længere ser det jødiske folk erstattet af Kirken som ”det nye” eller ”det sande” Israel. Det jødiske folk bør frasige sig sin negative attitude i forhold til kristne som ”fjenden” og i stedet byde de nye tider velkommen, som er kendetegnet ved gensidig respekt og forståelse.

Kronikken ville dog have haft endnu mere gennemslagskraft, hvis han også havde udfordret sine læsere til at frasige sig den anklage, at messianske jøder er frafaldne (meshumadim) og til at anerkende Yeshuas (Jesu) jødiske oprindelse samt at hans jødiske efterfølgere i dag vedbliver at være netop jøder. De kommentarer, som står under kronikken, dokumenterer, hvor dårligt informerede og fordomsfulde mange jøder stadig er, idet de ikke vil anerkende, at det er muligt at være fuldt og hel jøde og samtidig tro på Yeshua som den jødiske Messias.