Jesus elskede os ikke med en tavs kærlighed

Avi Snyder, leder af Jews for Jesus i Europa; 12. november 2012

Desværre er der kristne, som tror, at de kan ”købe” sig til det jødiske folks kærlighed ved at være tavse om evangeliet. Når kristne opfører sig sådan, begår de to tragiske og store fejl.

For det første bevarer de den løgn over for os jøder, at det er Jesus, som er grunden til og skyld i antisemitismen. Vi, som er jøder, fortolker den kristne tavshed om evangeliet som enten et tegn på mangel på overbevisning eller tro eller som en stille indrømmelse af, at forkyndelsen af evangeliet er en antisemitisk eller antijødisk handling. I stedet for at tiltuske sig det jødiske folks kærlighed ved at være tavse skulle kristne åbent forkynde det sande evangelium, som er Guds tilbud om kærlighed til alle mennesker – inklusiv det jødiske folk. Kristne bør ikke stiltiende distancere sig selv fra at forkynde evangeliet. De skal åbent fortælle budskabet om Guds kærlighed.

For det andet: Kristne, som afholder sig fra at dele evangeliet med det jødiske folk, eller som vælger ikke at bede for deres frelse, begår åndelig skade på mit folk. Vi ved alle, at Jesus erklærede: ”Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig” (Joh 14,6). Da Jesus sagde de ord, var det til jøder. Hvis de ord er sandheden, (og det er de), så er tilbageholdelsen af det eneste budskab, som kan bringe frelse, ikke en kærlig eller venlig handling, men det modsatte. Og at tilbageholde budskabet om åndelig frelse fra en person, fordi denne person er jøde, er sandsynligvis den mest antijødiske handling, en kristen kan gøre.

Jesus elskede os ikke med en tavs kærlighed. Han helbredte de syge, gav blinde synet igen, rensede de spedalske og han opvakte sågar de døde. Men han forkyndte også sandheden for os. Han fortalte os, at ”hvis I ikke omvender jer, så skal I alle omkomme”. Han forkyndte sandheden for os, for han elskede os med bibelsk kærlighed. Sand kærlighed kan ikke være tavs – og i særdeleshed ikke, hvis tavsheden fører til skade eller død for den elskede.

Sand kærlighed – bibelsk kærlighed – tvinger os til at tale!