Landsstyrets medlemmer kan kontaktes gennem sekretariatet.