Har du lyst til at forberede påskens prædikener i Jerusalem?
Har du mod på at gøre det sammen med 12 andre forkyndere?
Vil du have undervisning af nogle af de bedste på deres felt?

Formålet med “Prædiken i kontekst” er at give præster og andre forkyndere mulighed for at blive bedre til at prædike. Det mener vi kan ske gennem en bedre forståelse af kristendommens jødiske rødder og ved at forberede sin prædiken på de steder, de bibelske evangelietekster udspiller sig.

Det har længe været kendt, at Israel er det bedste ”klasselokale” i forhold til bibelundervisning mm. Det giver en ekstra dimension i både bibellæsning og tekstforståelse at få sat flere sanser på, hvordan konteksten for den enkelte bibeltekst kan have set ud.

Med ”Prædiken i kontekst” ønsker vi at tage skridtet videre og ikke blot undervise på de steder, de bibelske tekster udspiller sig. Vi ønsker at give forkynderen mulighed for at forberede en prædiken på det sted, bibelteksten udspiller sig. Det tror vi gør noget ved både forberedelsen og forberederen. Vi tror ganske enkelt det gør noget ved den enkelte forkynder, når han eller hun sidder i Gravhaven i Jerusalem og forbereder sin prædiken til Påskedag. Ikke fordi Gravhaven er mere hellig end skrivebordet i præstegården eller på kirkekontoret, men fordi konteksten gør noget ved os.

Derudover tror vi, at fællesskabet omkring prædikenforberedelse også kan bidrage til prædikenens håndværksmæssige kvalitet. De nytestamentlige tekster er i vid udstrækning skrevet til fællesskaber. Derfor tror vi også, at fællesskabet kan bidrage til dybden af vores tekstforståelse.

Derfor vil vi arrangere en otte-dages tur til Israel, hvor vi dykker ned i påskens prædiketekster til palmesøndag, skærtorsdag, langfredag, påskedag og 2. påskedag. Vi vil nærme os teksterne gennem undervisning i den bibelske kontekst, teologisk refleksion, praktiske øvelser og undervisning i prædiken- og kommunikationsteori. Målet er, at du kommer hjem med fem mere eller mindre færdige prædikener.

Målgruppen er præster i folkekirken og andre steder, hvor man følger tekstrækken samt andre forkyndere, som har lyst til at blive bedre forkyndelseshåndværkere og få en bedre forståelse for bibelteksternes kontekst.

Undervisere:

Arne Mårup: Er sognepræst i Hjerting ved Esbjerg med en master i homiletik, hvor han skrev om benspænd i prædikenforberedelsen. Derudover har han undervist på både pastoralseminariet og FUV i homiletik og er desuden redaktør på flere bøger om emnet. Arne er meget optaget af prædikenens “produktudvikling” i form af nye tilgange til og former for prædiken.

Bodil Skjøtt: Har boet ti år i Israel, hvor hun blandt andet har været tilknyttet Caspari Center og været guide på fast basis. Hun har været ansat i Bibelselskabet i Danmark og i Israelsmissionen som generalsekretær. Bodil er desuden en eftertragtet rejseleder på rejser til Israel grundet hendes store lokalkendskab og netværk samt evne til at formidle levende og spændende.

Det praktiske:

Antal: 10-12 deltagere

Hvornår: 3.-10. marts 2020

Pris: 7.000 kr. Prisen inkluderer entréer, mad, indkvartering og undervisning. Flybilletter bestilles individuelt for fleksibilitetens skyld (koster cirka 2.000-2.500 kr.), og man skal selv finde frem til Caspari Centeret.

Indkvartering: The Alliance Hermitage. Ligger centralt i Jerusalem I forbindelse med Israelsmissionens samarbejdspartner, Caspari Centeret, som er et teologisk ressurcecenter. Ligger centralt i Jerusalem i gå-afstand til den gamle by.

Bibeltekster til gennemgang:
Palmesøndag: Johannesevangeliet 12,1-16
Skærtorsdag: Johannesevangeliet 13,1-15
Langfredag: Johannesevangeliet 19,17-37
Påskedag: Matthæusevangeliet 28,1-8
2. påskedag: Johannesevangeliet 20,1-18

Et mere detaljeret program vil blive tilgængeligt, når tiden nærmer sig.