Formål


Hvorfor er vi her?

Israelsmissionens formål

Israelsmissionens formål og vision er dybt rodfæstet i Guds kærlighed til det jødiske folk.

Vores hovedformål er at række evangeliet tilbage til det jødiske folk, og vores vision er, at denne mission må være grænseløs. Vi tror, at Gud først og fremmest er optaget af mennesker og ikke så meget af nationaliteter. Vi ønsker at række evangeliet til jøder – om de bor i Danmark, Israel, Rusland, USA eller hvor end de måtte være.

Med det udgangspunkt har Israelsmissionen fire formål:

1. at bringe evangeliet om Jesus Kristus til jøderne

2. at lytte til, hvad Bibelens Gud vil sige os gennem jødernes vidnesbyrd

3. at fremme indbyrdes kendskab og forståelse mellem jøder og kristne og derved fjerne gensidige misforståelser

4. at modvirke og bekæmpe antisemitisme under enhver form

De tre sidste paragraffer skal læses i lyset af den første, som udtrykker hovedformå­let.

Bryan Doane, flickr

Giv det bedste tilbage

Vil du være med til at give budskabet om Jesus tilbage til det jødiske folk?

Følg os
på facebook


Kommende
begivenheder


Tilmeld dig
Nyhedsbrevet


Israelsmissionen | TORVET | Katrinebjergvej 75 | 8200 Aarhus N | Tlf. 7190 1885 | kontor@israel.dk | Reg.nr. 0994 kontonr. 0003054500 | MobilePay 30503