Skip to main content

Bibelselskaberne


i Israel og Palæstina

Bibelens budskab til området


”Mange israelere kommer forbi hver dag. De vil vide mere om Jesus. De stiller spørgsmål, og vi er her for at dele vores tro med dem.”

Victor Kalisher, direktør i Det Israelske Bibelselskab

Israelsmissionen har et samarbejde med både Det Israelske Bibelselskab, Det Palæstinensiske Bibelselskab og Det Arabisk-Israelske Bibelselskab, som alle tre arbejder med at få Bibelen og dens budskab ud i netop deres områder. Bibelselskaberne er alle medlemmer af det internationale United Bible Societies og arbejder også sammen under betegnelsen “Bible Land Team”. Dette arbejde har de startet for også at være et synligt og konkret vidnesbyrd om den forsoning, som Bibelen fortæller om.

Det Israelske Bibelselskab arbejder med forskning, oversættelse, publicering og bibeldistribution i Israel.

Deres vision er, at Bibelens forvandlende budskab vil forme samfundet i Israel, og at Israels folk vil lære Israels Messias at kende. De har en passion for at bringe Guds Ord – de gode nyheder om frelse og fred – til det israelske folks hjerter.

I Tel Aviv har de en bibelbutik midt på byens hovedgade, og udover at sælge bibler og kristne bøger er butikken en god mulighed for at komme i snak med jøder og andre, der viser interesse for det kristne budskab.

Hovedkontoret er i Jerusalem, hvor man også har en bibelbutik, som ligger meget centralt tæt på Jaffa Gate ind til den gamle by. Samme sted er der en udstilling, som fortæller om Bibelens tilblivelse. Formålet med udstillingen er blandt andet at vise, at Det Nye Testamente er en naturlig fortsættelse af Det Gamle Testamente, jødernes bibel.

Det Israelske Bibelselskab distribuerer hvert år ca. 15.000 nytestamenter på hebraisk og arabisk, og Israelsmissionen støtter hvert år bibelselskabet med cirke 25.000 kr.

Det Palæstinensiske Bibelselskab blev grundlagt i 1993 og arbejder primært med at distribuere Bibelen til kirker og kristne menigheder i Jerusalem, på Vestbredden og i Gaza.

Det Palæstinensiske Bibelselskab har ni forskellige centre fordelt i Jerusalem og på Vestbredden – og selv i Gaza er der et center, så de palæstinensere, der bor på det ellers vanskeligt tilgængelige lille stykke land, har mulighed for at læse i Bibelen.

Israelsmissionen støtter Det Palæstinensiske Bibelselskab gennem fondsmidler fra Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde.

Støt Bibelselskabet i Jerusalem

Giv det bedste tilbage

Vil du være med til at give budskabet om Jesus tilbage til det jødiske folk?