Skip to main content

Caspari Center


Teologi og mission

Et teologisk ressourcecenter


Caspari Center for bibelske og jødiske studier er et evangelikalt studie- og ressourcecenter med fokus på udrustning, discipelskab, akademiske studier og forskning. Messianske jøder og kristne arbejder her sammen på at støtte den messianske bevægelse som en gren af den globale kirke.

Caspari Center anser det bibelske vidnesbyrd i sin helhed for at være en sand og troværdig rettesnor for tro, lære og liv, og centeret ser retfærdiggørelsen ved tro på Jesus som en vital grundsandhed i forståelsen af bibelen.

I Israel samarbejder centeret med lokale Jesus-troende menigheder ud over hele landet. I fællesskab med ledere i den messianske bevægelse planlægger og afholder medarbejderne ledertræning for fremspirende ledere, ligesom de tilbyder undervisningsressourcer for forældre, undervisere og ungdomsledere. Derudover udgiver centeret bøger og undervisningsmateriale, hvor målet er at udgive det bedste materiale fra lokale og internationale ressourcepersoner i den messianske bevægelse.

Internationalt samarbejder Caspari Center med kirker og missionsbevægelser for at gøre opmærksom på den kristne tros jødiske rødder, den messianske bevægelse og dens historie, og vigtigheden af at bære vidnesbyrd om Jesus Messias til det jødiske folk med respekt og forståelse.

Økonomisk lever Caspari Center af donationer fra partner-organisationer og individuelle bidragydere, heriblandt Israelsmissionen. Du kan støtte Caspari Centeret herunder og på den måde være med til at styrke den messianske bevægelse i Israel.

Støt Caspari Center

Hjemmeside

Besøg Caspari Centers hjemmeside her

Bliv volontør

Læs om at være volontør på Caspari

Facebook

Se Capari Centers Facebookside her

Giv det bedste tilbage

Vil du være med til at give budskabet om Jesus tilbage til det jødiske folk?