Religion skal ikke bruges til undertrykkelse

Bent Lexner, overrabiner; 12. november 2012

I den artikel, som lederen af Center for jødisk og kristen samtale og samarbejde, Eugene Korn, har skrevet til Jerusalem Post, peger han på den nye situation, der eksisterer mellem den kristne og den jødiske verden. Ingen tvivl om, at han her peger på nødvendigheden af at acceptere, at der har været tider, hvor ledere i den kristne kirke så det som deres mål at missionere blandt jøder og ind imellem benyttede sig af metoder, som bestemt ikke klædte den religion, som har taget en af de væsentligste etiske ideer fra jødedommen om næstekærlighed som basis for sameksistens. I gennem 2000 år var det kun i perioder, at man benyttede dette kærlighedsbud over for jøder. Gudskelov er den tid forbi, og i dag kan man konstatere, at mange kristne ledere og deres tilhængere gør en stor indsats for, at der skal herske venskab og kærlighed mellem to af de såkaldte store religioner. Jødisk historie har været blodplettet, og det er vigtigt, at den ændring, som er sket iblandt kristne, modtages som en udstrakt hånd af jøder. Vi jøder har ikke lov til at hade, og vi skal forsone os med grupper, som tidligere har været vore fjender.

Eugene Korn konstaterer, at den kristne kirke ikke længere er en trussel for jøder, men tværtimod ønsker at være en medspiller i vort fælles forsøg på at forbedre verden. I vort land har forholdet mellem jøder og kristne igennem århundreder været et godt eksempel på, hvorledes man kan have respekt for anderledes tænkende og anderledes troende. Det er mit håb, at denne sameksistens vil kunne være et eksempel for alle nationer og forene os i et ønske om, at religionen ikke længere skal være et middel til undertrykkelse og forfølgelse, men være et middel til at nå det mål, vi alle stræber efter – nemlig at skabe en bedre verden for de kommende generationer.