I Israelsmissionen har vi en målsætning om at engagere menigheder og andre fællesskaber i international mission. Det vil vi, fordi vi tror, vi kan lære en helt masse af vores samarbejdspartnere. De lever deres dagligdag i en anden kultur med andre glæder og udfordringer. Troen på Jesus er den samme som vores – men troens udtryk kan måske være anderledes.

Mødet med troende fra andre baggrunde og kulturer, kan ofte være en øjenåbner, der inspirerer. Der er der mange, der har erfaret gennem tiden, og mange menigheder og andre fællesskaber rundt om i landet, har da også jævnligt missionsprojekter, hvor de støtter ét bestemt projekt gennem et stykke tid.

Jeres engagement kan være alt lige fra at samle ind til en af samarbejdspartnerne, bede for dem, lave en studierejse til Israel for at besøge dem, eller få besøg af dem i Danmark.

Vi har en del forskellige samarbejdspartnere, som kunne være aktuelle for dig og din menighed/fællesskab at engagere jer i. Dem kan du læse mere om til højre. Hvis der er nogen, der fanger din interesse, er du altid velkommen til at kontakte os på kontor@israel.dk.