Guds store fortælling forener en mangfoldighed af mennesker. Vi er, sammen med vores Jesus-troende jødiske brødre og søstre, sendt for at sætte ord  på og give krop til det Gud har gjort i Jesus Messias, og det han fortsat gør gennem Helligåndens virke på mange forskellige måder.

Det betyder to ting. Vi ønsker, at bibelens fortælling om, hvad Gud  har gjort gennem det jødiske folk og endeligt i Jesus Messias, må blive levende virkelighed for mange flere jøder verden over. Vi ønsker at de derigennem må komme til at se deres egen livshistorie i lyset af Guds store fortælling og tro at Jesus er Israels Messias .

Vi brænder for at fortælle kristne i Danmark om, hvad Gud gør iblandt vores jødiske jesus-troende brødre og søstre verden over, så de kan få kærlighed til Guds fortsatte mission blandt jøder og andre i Israel.  Vi vil gennem vores partnerskaber selv være en del af den fortælling og skabe netværk som giver andre mulighed for også at blive en del af den.

Læs mere om de enkelte indsatsområder her under ved at køre musen over billederne.

Evangeliet om at Gud har forsonet sig med os gennem sin søn, Jesus Messias, har kraften til at forandre menneskers hverdag, så tilgivelse bliver mulig – også mellem mennesker.
Vi vil gøre de gode historier levende og give stemme til mangfoldigheden i Guds mission til det jødiske folk for at opmuntre og bevæge mennesker i Danmark til mission.
Vi vil være med til at skabe fællesskaber og menigheder, hvor mennesker lærer Guds store fortælling at kende og udrustes til selv at leve i den.
Vi vil minde kristne i Danmark om kristendommens jødiske rødder, for at både kirken og den enkelte kristne må komme til en dybere forståelse af sin bekendelse og tro.