Skip to main content

Purim

Historien er den, – og hold Esthers Bog i GT åben – at Kong Ahaversus vil vælge en ny dronning, eftersom den tidligere dronning Vashti blev forkastet, fordi hun ikke ville vise sig for kongen. Jøden Ester bliver indsat som dronning – dog er der ingen der ved at hun er jøde. Hun blev opfostret hos sin fætter, Mordokaj som var en rettroende jøde. Kongen havde befalet alle at bøje sig for ham, og hans næstkommanderende, Haman, var irriteret over at Mordokaj og alle andre jøder ikke ville bøje sig for kongen. Det fik Haman til at overtale kongen til at udrydde alle jøder på én dag. Haman kastede lod (lod=pur) om, hvilken dag udryddelsen skulle finde sted. Da buddet om udryddelsen gik ud, klædte jøderne sig i sæk og aske. Mordokaj bad dronning Ester om at gå i forbøn for sig selv og sit folk hos kongen. Det turde hun ikke, fordi ingen må komme frem for kongen uden at han har kaldt. Men Mordokaj overbeviste hende om at ingen – end ikke hende selv – ville overleve, og dette fik dronningen til at komme frem for kongen og indbyde ham og Haman om at komme til gæstebud næste dag. Haman havde i midlertid fået den idé at bygge en galge til jøden Mordokaj, fordi denne stadig ikke ville bøje sig for kongen. Natten op til gæstebuddet, kunne kongen ikke sove og fik læst op af sin babyloniske krønikebog. Her i stod der, at Mordokaj havde reddet kongen fra at blive myrdet, men at han ingen belønning fik. Dette fik kongen til at spørge Haman; “hvilken belønning en hædersmand burde få?”. Haman troede at det var ham selv, der skulle hædres og foreslog, at “den hædrede skulle have en kongelig dragt, en hest som kongen har reddet på og som har kongelig hovedpryd. Derefter skal han ride ud over torvet, og der skal råbes, at sådan gør man med en mand, som kongen ønsker at hædre!”. Kongen svarede at sådan skulle Haman nu gøre med jøden Mordokaj! Dagen efter var kongen og Haman igen til gæstebud hos Ester, og hun bad om benådning for sit folk. Haman blev hurtigt afsløret og hængt i den galge, der var tiltænkt Mordokaj og denne fik i stedet Hamans stilling. Efter persisk lov, kunne en lov ikke trækkes tilbage og jøderne fik derfor lov til at forsvare sig selv – og vandt overlegent. Når festen fejres hos jøderne sker det ved at man opfører Esters bog som skuespil – og læser den op i synagogen. Ved oplæsning bliver der larmet og råbt BUH hver gang Hamans navn nævnes – og der jubles når Mordokajs navn nævnes. Festen har stor betydning for jøderne. Dels bliver den set som en grund til, at de har holdt sammen som folk, og dels som tak til Gud for at passe på sit folk. Der er også tradition for at give hinanden Purim-kurve med en masse godter, og at man klæder sig ud, som vi gør til fastelavn.

Aktiviteter i forbindelse med Purim:

  • skuespil (et færdigskrevet manuskript kan rekvireres hos Israelsmissionen)
  • læsninger over Esters Bog med tilråb fra publikum
  • debat om antisemitisme
  • bibeltimer om Guds trofasthed
  • madlavning
  • karnevalslignende fest med udklædning