Skip to main content

Mød os


foredrag og forkyndelse

Foredrag og forkyndelse

Ønsker du og dit fællesskab at få Israelsmissionen på besøg, så kommer vi gerne forbi og skaber en hyggelig aften i fællesskab med jer.

Mellemøsten er et aktuelt brændpunkt i verden, hvor Israel og det jødiske folk spiller en central rolle både politisk, kulturelt og religiøst. Israelsmissionens medarbejdere og frivillige tilbyder foredrag, undervisning og bibeltimer om en række forskellige emner relateret til de temaer og mennesker, som vi gennem vores arbejde har kendskab til.

Hvis du vil booke en af foredragsholderne kan du skrive til kontor@israel.dk eller ringe på 7190 1885.

Herunder kan du læse mere om enkelte emner, vi har særligt fokus på lige nu.  Vi lader os naturligvis også udfordre og tager andre emner op end de angivne, og derudover gennemgår vi gerne et væld af bibeltekster. 

Guds mission

Nogle gange kan det være svært at se, hvad Gud egentligt har gang i. Men lige siden Evas og Adams fald har Gud haft en mission om at genoprette sit faldne skaberværk. Det er en episk fortælling med drama, svigt og betingelsesløs kærlighed, som er spændt ud mellem skabelse og ny-skabelse. 

Foredragsholder: Bodil Skjøtt

Forsoning – en (u)mulighed?

I verden opstår der flere og flere brændpunkter, hvor mennesker kommer til at leve i splittelse og i fjendskab med hinanden. Men selv i brændpunkterne er der mennesker, der arbejder på forsoning – også der, hvor det ser umuligt ud. I Israel-Palæstina er der mennesker, der dagligt arbejder for forsoning. Hvad kan vi lære af dem? Hvordan blive ved med at finde håb, når alt ser håbløst ud?  

Foredragsholder: Bodil Skjøtt mm. 

Evangeliet i det Gamle Testamente

Vi har ofte en forestilling om, at evangeliet er noget, som hører det Nye Testamente til – og kun der. Men det er en forenklet tankegang, som misser den væsentlige pointe, at Gud allerede i det Gamle Testamente begynder at åbne op for den fantastiske gave, evangeliet er.  

Pinsens jødiske rødder

Jo, den er god nok! Jøder fejrede og fejrer fortsat pinse. Hvad gemmer der sig af rigdomme i pinsens gammeltestamentlige fortid og kan den kaste nyt lys og give nyt liv til kirkens pinsefejring? Det handler om Gud der gør sig kendt og om ord der bliver til ånd og liv 

Hvad sker der mellem Det Gamle og Det Nye Testamente, og hvorfor er det vigtigt?

Når vi bladrer fra Malakias’ Bog til Matthæusevangeliet, er der ofte kun et par blanke sider, som dog dækker næsten 500 år – de måske mest formative og udfordrende år for den antikke jødedom. Det er blandt andet her, farisæere, synagoger og romere træder ind på scenen; den scene, Det Nye Testamente udspiller sig på. Men hvad sker der mere nøjagtigt, og hvorfor er det egentlig vigtigt at vide noget om?

Ved bibelunderviser, Kasper A. Bergholt

Hvorfor er det vigtigt, at Jesus er Israels Messias?

Messias eller Kristus – der har næsten fået karakter af Jesu efternavn. Men faktisk er det en titel og en funktion, ja, det er tilmed den første kirkes trosbekendelse. Men har vi i dagens danske kirke glemt, hvor afgørende det er, at Jesus er Israels Messias? Har vi glemt, hvad en Messias er? Har vi glemt, at bekendelsen til Jesus som Israels Messias er den artikel, hvormed kirken står og falder?

Ved bibelunderviser, Kasper A. Bergholt

Israel, løfterne og landet

Oplægsholder: Jan H. Mortensen

Mission, det umuliges kunst

Oplægsholder: Jan H. Mortensen

Pagterne med Abraham og Moses

Pagterne med Abraham og Moses kan se ud til at modsige hinanden. Den første kræver kun noget af én part, mens den anden kræver noget af to parter. Den første er en løftepagt; den anden en lovpagt. I den ene gør Gud det hele, og i den anden kræver han noget af os. Vi skal se på begge ud fra Galaterbrevet kapitel 3.

Oplægsholder: Christian Rasmussen

Messianske jøder

En hvem, hvad, hvor om messianske jøder.

Giv det bedste tilbage

Vil du være med til at give budskabet om Jesus tilbage til det jødiske folk?