Landet Israel er altid værd at besøge og de mennesker som bor der, har spændende historier på hjerte, som de gerne vil inddrage dig i. Israelsmissionen har forskellige tilbud, hvis jeres menighed ønsker at tage på sin egen studie- og menighedstur til Israel. Der er i høj grad mulighed for at sætte jeres eget præg på sådan en rejse. Vi lægger op til følgende modeller:

* Rejsen bliver arrangeret af fx Felix eller Unitas og Israelsmissionen byder ind i planlæggelsesfasen med forslag, som kunne gøre rejsen mere interessant. Derudover stiller Israelsmissionen rejseledere til rådighed.

* Rejsen arrangeres af fx Felix eller Unitas, og undervejs på rejsen kan der gøres brug af Israelsmissionens ansatte i Israel. Disse tilbud kan du læse mere om i folderen ”Tilbud til rejseselskaber”.

* Rejsen arrangeres i samarbejde mellem den enkelte menighed og Israelsmissionen. Dette tilbud vil primært henvende sig til jer, som ønsker en anderledes menighedstur, hvor I kommer mere bagom den mellemøstlige kultur, eller hvis I er en menighed, som har et missionsprojekt med en af Israelsmissionens samarbejdspartnere.

Vi glæder os til at høre mere fra jer, og til at hjælpe jer med at planlægge en menighedstur ud over det sædvanlige.