Selvom langt de fleste af de volontører, som Israelsmissionen sender til Israel, er unge, er ordningen ikke begrænset til en bestemt aldersgruppe. Folk i alle aldre kan melde sig til det volontørprogram som administreres af Israelsmissionens Unge. Læs mere om det her.

 Derudover har Israelsmissionen også et særligt seniorvolontør-program til dem, som ønsker større frihed og mere fleksibilitet i programmet samt mulighed for kortere volontørophold. Et sådan ophold kan være fra 2-10 uger og er et samarbejde med vores partnere på Ebenezer-hjemmet i Haifa eller Bibelselskabets butikker i Tel Aviv og Jerusalem. Endelig er der også en mulighed for at være tilknyttet Den Danske Kirke i Jerusalem.

Som seniorvolontør skal man kunne begå sig på engelsk.

Du kan finde mere information om den særlige seniorvolontørordning her.

Du kan finde ansøgningsskemaet for seniorvolontører her.