Selvom langt de fleste af de volontører, som Israelsmissionen sender til Israel, er unge, er ordningen ikke begrænset til en bestemt aldersgruppe. Folk i alle aldre kan melde sig til det volontørprogram som administreres af Israelsmissionens Unge. Læs mere om det her.

Derudover har Israelsmissionen også et særligt seniorvolontør-program til dem, som ønsker større frihed og mere fleksibilitet i programmet samt mulighed for kortere volontørophold. Et sådan ophold kan være fra 2 uger til tre måneder og vil ofte være et samarbejde med vores partnere på Ebenezer-hjemmet i Haifa, Bibelselskabets butikker i Tel Aviv og Jerusalem – eller med mulighed for at være tilknyttet Den Danske Kirke i Jerusalem. Derudover kan der være brug for en hjælpende hånd på andre projekter alt efter volontørens kompetencer. Kontakt os endelig og hør om mulighederne lige nu.

Som seniorvolontør skal man kunne begå sig på engelsk.

Hvad består arbejdet som seniorvolontør af?

Sammen med vores samarbejdspartnere forventer vi, hvad der svarer til minimum tre dages arbejde om ugen. Arbejdstiden kan fordeles over flere dage. Dernæst forventes det, at man bakker op om aktiviteter og gudstjenester i den Danske Kirke.
Arbejdet i bibelbutikkerne består af forefaldende arbejde i selve butikken og på lageret. Dertil kommer ærinder på posthus og andre steder, pakning af forsendelser, klargøring af materialer til bibeluddeling oa.
Arbejdet på Ebenezerhjemmet er først og fremmest som besøgsven til beboerne på hjemmet med alt hvad det indebærer af samtale,
højtlæsning, hjælp til ærinder, gåture og andet praktisk hjælp.
Arbejdet i den Danske Kirke vil tage form som en slags kirketjener-rolle i forbindelse med gudstjenester og arrangementer i præstelejligheden. Der er ikke mindst brug for ekstra hjælp i forbindelse med advent, jul og påske.

Tid og pris

Opholdets varighed afhænger af opgaven og de muligheder, man har som seniorvolontør. En opgave i Den danske Kirke kan vare så kort som to uger, men til de øvrige projekter forventes et ophold på 2-3 måneders varighed.

Prisen pr. uge er 2000 kr., og det dækker:

  1. Introdage i Danmark og i Israel
  2. Hjælp til køb af billetter og forsikring
  3. Afhentning i lufthavnen
  4. Bolig under opholdet (kan være dyrere, hvis man ønsker enkeltværelse og ikke dobbeltværelse)
  5. Deltagelse i Den danske Kirkes arrangementer i Jerusalem
Man betaler selv fly, forsikring og kost

Du kan finde ansøgningsskemaet for seniorvolontører her. Send ansøgningsskemaet til: kontor@israel.dk. Du er også meget velkommen til at ringe eller skrive for at høre mere!

Kontakt os på: kontor@israel.dk eller tlf.: 7356 1270