Israelsmissionen har naturligvis – i kraft af vores mangeårige engagement i Det Hellige Land – rigtig mange gode ressourcer og kontakter i området. Dem vil vi gerne dele med dig. Hvis du har andre ønsker end det, som er er beskrevet her under er du altid meget velkommen til at kontakte os.