Jødernes sabbat begynder fredag aften, når man kan se tre stjerner på himlen, og varer til lørdag aften til de tre første stjerner har vist sig på himlen. I forbindelse med sabbatten fejrer jøderne også et sabbatsmåltid med hinanden – et måltid som bl.a. skal minde jøderne om de ikke længere er slaver, men frie!

Måltidet er præget af taknemlighed – både i forhold til Gud og i forhold til sin familie.

Også messianske jøder fejrer sabbatsmåltid. Her er centrum dog ikke i lige så høj grad befrielsen fra slaveriet i Egypten, men fokus ligger på, at Jesus Messias har befriet os fra syndes og dødens slaveri og sat os i frihed.

Israelsmissionen tilbyder at stille en liturg til rådighed, som kan guide og fortælle gennem måltidet. I sørger selv for mad. Sabbatsmåltidet kan f.eks. kombineres med foredraget/bibeltimen ”Sabbatten – fordi du er fri!” v/ Arne Hougaard Pedersen

Download liturgi til sabbatsmåltid her.